OEC acreditate

QUALITY-CERT SA

Persoana juridică QUALITY-CERT SA
Laborator Organism de certificare produse
Localitate Bucureşti
Adresa Bucureşti, Şos. Panduri nr. 94, sector 5, CP 050663
Telefon 021-4117151
Fax 021-4117151
Email quality_cert@yahoo.com
Website quality_cert@yahoo.com

Activitate Certificare produse (cod RENAR: 2011-11-26)
Stare Acreditat
Referenţial SR EN ISO/CEI 17065:2013
Număr certificat PR 027
Data emiterii 04.09.2021
Data expirării 03.09.2024
Certificat
Anexa