Tarife acreditare

LEGENDA

SIMBOL REPREZINTĂ
nd numărul total de domenii solicitate, definite conform fişei de definire din documentele specifice
zi numărul de zile de evaluare prestate de un membru al echipei de evaluare
i numărul de membri ai echipei de evaluare
Tariful pentru evaluare se aplică pentru toate fazele de evaluare: evaluare la sediu, evaluări de asistare evaluări de urmărire, evaluari suplimentare după caz. Costurile evaluării de pe coloana 5 se calculează pe baza planului de evaluare stabilit.