Tarife acreditare la modificarea condiţiilor de acreditare la OEC

LEGENDA

SIMBOL REPREZINTĂ
ns reprezină numărul total de domenii solicitate, definite conform fişei de definire din documentele specifice
zi numărul de zile de evaluare prestate de un membru al echipei de evaluare
i numărul de membri ai echipei de evaluare
Costurile evaluării de pe coloana 4 se calculează pe baza planului de evaluare stabilit