Procesul de acreditare

Etapele acreditării

Un organism de evaluare a conformităţii (OEC) poate aplica pentru obţinerea acreditării. RENAR acreditează organizaţii care efectuează încercări (inclusiv analize medicale), etalonări, certificări, inspecţii, verificatori de mediu (EMAS), furnizori de încercari de competenţă.

descriere completă a procesului de acreditare este redată în Regulament pentru acreditare RE-01Anexa 1 RE-01 şi Anexa 2 RE-01.