Tarife internaţionale

LEGENDA

SIMBOL REPREZINTĂ
nd reprezină numărul total de domenii solicitate, definite conform Listei domeniilor pentru care se solicită acreditarea / reacreditarea / extinderea
Nd reprezintă numărul de certificate emise / reînnoite
zi reprezită numărul de zile de evaluare prestate de un membru al echipei de evaluare
i reprezintă numărul de membri ai echipei de evaluare
Tariful pentru evaluare se aplică pentru toate fazele de evaluare: evaluare la sediu, evaluări de asistare evaluări de urmărire, evaluari suplimentare dupa caz.  Tariful de redevenţă pentru utilizarea Mărcii ILAC-MRA se aplică doar cand RENAR deţine statutul de semnatar ILAC-MRA pentru domeniul respectiv. Tariful de redevenţă pentru utilizarea Mărcii IAF-MRA se aplică doar cand RENAR deţine statutul de semnatar IAF-MRA pentru domeniul respectiv.