Acasă

Ultimele noutăți

07.10.2021
Comunicat cu privire la tranziția la Regulamentul (UE) nr. 848/2018 - revizie din 04.10.2021
15.09.2021
Comunicat privind tranziția la Regulamentul (UE) nr. 848/2018
10.09.2021
A fost actualizată Solicitarea pentru evaluarea unei scheme de evaluare a conformităţii

Având în vedere punctele de vedere exprimate la întâlnirea on-line din 30.09.2021, cu Organismele de Control, la care au participat și reprezentanți ai MADR, în calitate de Autoritate Competentă, cu privire la procesul de tranziție la Regulamentul (UE) nr. 848/ 2018 al Parlamentului și Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007, cu modificările şi completările ulterioare, numit în continuare Regulamentul (UE) nr. 848/2018, și a Ordonanței de Guvern nr. 10 din 31.08.2021, de modificare a OUG nr. 34/2000, vă comunicăm:

CONTINUARE

Având în vedere publicarea Regulamentului (UE) nr. 848/ 2018 al Parlamentului și Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007, cu modificările şi completările ulterioare, numit în continuare Regulamentul (UE) nr. 848/2018 și a Ordonanței de Guvern nr. 10 din 31.08.2021, de modificare a OUG nr. 34/2000, vă comunicăm următoarele:

1.      Regulamentul (UE) nr. 848/2018 se aplică începând cu data de 01.01.2022.privind tranziția la Regulamentul (UE) nr. 848/2018

CONTINUARE

RENAR ESTE

o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, constituită pe baza prevederilor Legii 21/1924, cu modificările ulterioare, personalitatea juridică fiindu-i recunoscută prin Sentinţa Civilă nr. 1966 din 07.08.1990 (dosar 1975/PJ/1990) a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. Asociaţia este recunoscută oficial ca organism naţional de acreditare unic, in temeiul OG 23/ 2009 şi in baza prevederilor Regulamentului (CE) nr.765/2008 și funcționează în coordonarea  Ministerului Economiei.

Ce este acreditarea?

Este atestarea de către o terţă parte, care reprezintă confirmarea oficială a faptului că un organism este competent să efectueze sarcini specifice de evaluare a conformităţii. Acreditarea contribuie la creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor, în contextul globalizarii pieţelor.

Tarife

Tarifele sunt exprimate în EUR fără TVA. Plata se face în lei la cursul valutar al BNR al zilei respective.

Cum se obţine acreditarea?

Primul pas pe care un OEC (Organism de Evaluare a Conformităţii) îl urmează pentru a iniţia procesul de acreditare este accesarea şi studierea mapelor de documente informative. Acestea se pot accesa pe site-ul RENAR (Procesul de acreditare - Mape de documente informative). Totodată OEC trebuie să achiziţioneze standardul în conformitate cu care işi desfăşoară activitatea. 

Ulterior, OEC depune dosarul cu documentele solicitate de RENAR (în conformitate cu Lista documentelor depuse de OEC, aflată în mapele de documente informative) pentru acreditarea iniţială / extindere / reacreditare. OEC va verifica, la data depunerii, dacă dosarul său conţine ultima ediţie a formularelor completate (în conformitate cu mapele de documente informative). Dosarul se înregistrează numai în situaţia în care acesta este complet.

Documente pentru acreditare

Rezoluţii EA / IAF / ILAC
Ghiduri
Mape
Documente RENAR

Organisme acreditate

Toate organismele de evaluare a conformităţii acreditate.

RENAR este membru al EA, ILAC şi IAF

EA Multilateral Agreement

RENAR este semnatar al EA-MLA pentru etalonare, încercări (inclusiv analize medicale), furnizori de încercări de competenţă, inspecţie, certificare sisteme de management, certificare produs, certificare persoane, validare şi verificare.

 

ILAC Mutual Recognition Arrangement

RENAR este semnatar al ILAC-MRA pentru etalonare, încercări, analize medicale, furnizori de încercări de competenţă si inspecţie.

 

Multilateral Recognition Arrangement

RENAR este semnatar al IAF-MLA pentru certificare sisteme de management (mediu, calitate, energie, siguranţa alimentului, dispozitive medicale, securitatea informaţiei, sănătate și securitate ocupațională), certificare produs, certificare persoane şi validare şi verificare.