Acasă

Ultimele noutăți

16.06.2021
Comunicat - Pentru organismele de certificare acreditate care oferă servicii de certificare în conformitate cu SR ISO 45001:2018
10.06.2021
Au fost retrase 13 documente
09.06.2021
9 iunie 2021 - Ziua mondială a acreditării

Urmare a situației actuale datorată COVID-19, Forumul Internațional de Acreditare (IAF) a prelungit perioada de tranziție pentru migrarea certificărilor de la OHSAS 18001 la ISO 45001 cu 6 luni, respectiv până la  30.09.2021.
Pentru alte amănunte, vă rugăm să consultați IAF FAQ Q15 actualizată la 11.04.2020, disponibilă la adresa https://iaffaq.com/ .

  •  Politica de tranziţie la SR EN ISO/IEC 17025:2018, Cod: P-8.22, Ediția 22.12.2020
  •  Regulament specific de acreditare în domeniul acreditării laboratoarelor de etalonări conform SR EN ISO/CEI 17025:2005, Cod: RS-1.1 LE, Ediția 28.02.2020
  • Regulament specific de acreditare în domeniul acreditării laboratoarelor de încercări conform SR EN ISO/CEI 17025:2005, Cod: RS-1.2 LI, Ediția 28.02.2020

CONTINUARE

Mesajul Președintelui Organismului Național de Acreditare

Prof. univ. dr. ing. Dr. h.c. Fănel IACOBESCU

Anul acesta, Ziua mondială a acreditării este consacrată acreditării ca element de susținere a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite.

CONTINUARE

RENAR ESTE

o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, constituită pe baza prevederilor Legii 21/1924, cu modificările ulterioare, personalitatea juridică fiindu-i recunoscută prin Sentinţa Civilă nr. 1966 din 07.08.1990 (dosar 1975/PJ/1990) a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. Asociaţia este recunoscută oficial ca organism naţional de acreditare unic, in temeiul OG 23/ 2009 şi in baza prevederilor Regulamentului (CE) nr.765/2008 și funcționează în coordonarea  Ministerului Economiei.

Ce este acreditarea?

Este atestarea de către o terţă parte, care reprezintă confirmarea oficială a faptului că un organism este competent să efectueze sarcini specifice de evaluare a conformităţii. Acreditarea contribuie la creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor, în contextul globalizarii pieţelor.

Tarife

Tarifele sunt exprimate în EUR fără TVA. Plata se face în lei la cursul valutar al BNR al zilei respective.

Cum se obţine acreditarea?

Primul pas pe care un OEC (Organism de Evaluare a Conformităţii) îl urmează pentru a iniţia procesul de acreditare este accesarea şi studierea mapelor de documente informative. Acestea se pot accesa pe site-ul RENAR (Procesul de acreditare - Mape de documente informative). Totodată OEC trebuie să achiziţioneze standardul în conformitate cu care işi desfăşoară activitatea. 

Ulterior, OEC depune dosarul cu documentele solicitate de RENAR (în conformitate cu Lista documentelor depuse de OEC, aflată în mapele de documente informative) pentru acreditarea iniţială / extindere / reacreditare. OEC va verifica, la data depunerii, dacă dosarul său conţine ultima ediţie a formularelor completate (în conformitate cu mapele de documente informative). Dosarul se înregistrează numai în situaţia în care acesta este complet.

Documente pentru acreditare

Rezoluţii EA / IAF / ILAC
Ghiduri
Mape
Documente RENAR

Organisme acreditate

Toate organismele de evaluare a conformităţii acreditate.

RENAR este membru al EA, ILAC şi IAF

EA Multilateral Agreement

RENAR este semnatar al EA-MLA pentru etalonare, încercări (inclusiv analize medicale), furnizori de încercări de competenţă, inspecţie, certificare sisteme de management, certificare produs, certificare persoane, validare şi verificare.

 

ILAC Mutual Recognition Arrangement

RENAR este semnatar al ILAC-MRA pentru etalonare, încercări, analize medicale, furnizori de încercări de competenţă si inspecţie.

 

Multilateral Recognition Arrangement

RENAR este semnatar al IAF-MLA pentru certificare sisteme de management (mediu, calitate, energie, siguranţa alimentului, dispozitive medicale, securitatea informaţiei, sănătate și securitate ocupațională), certificare produs, certificare persoane şi validare şi verificare.