Recrutări

RENAR organizează selecţie de personal, în vederea formării şi calificării ca evaluatori în activitatea de Acreditare Furnizori de Încercări de competenţă.

Continuare... RENAR-vacancies

Colaborări

RENAR caută experti tehnici în următoarele domenii:

 • silvicultură, creşterea animalelor 
 • alimentare cu apă, alimentare cu gaze
 • învăţămant primar, secundar, superior
Continuare... RENAR-colaborations
 
 

Recrutări

Actualizat: 17.03.2017 10:39:46

RENAR organizează selecţie de experţi tehnici pentru activitatea de acreditare în domeniul sisteme informatice in laboratoarele de analize medicale. Cerinţe minime:

 • absolvent de studii superioare de lungă durată în unul din urmatoarele domenii: bioinginerie medicală, fizică medicală, automatică şi calculatoare (instrumentatie), electronica şi telecomunicaţii (instrumentaţie);
 • experienţă practică recentă în domeniu: minim 4 ani în domeniul laboratoare de analize medicale, unităţi sanitare;
 • cunoştinţe teoretice şi practice despre analizoarele medicale, sistemele informatice dedicate acestor analizoare;
 • cunoştinţe generale despre analizele din domeniul: biochimie, hematologie, imunologie;
 • cunoştinţe despre: legislaţia şi reglementările aplicabile în domeniu (Legea 677 / 2001);
 • constituie un avantaj experienţa în implementarea sistemului calităţii în domeniile menţionate;
 • aptitudini personale: bune abilități de comunicare şi inter-relaționare, capacitate de analiză, sinteză și planificare, siguranță de sine, orientare spre detalii, tenacitate, abilități de rezolvare a problemelor, flexibilitate, spirit de echipă, concentrare pe atingerea obiectivelor, înțelegerea operațiunilor complexe dintr-o perspectiva largă, dorința de a lua in considerare idei alternative sau puncte de vedere diferite, abilitatea de a percepe situațiile în mod realist;
 • disponibilitate pentru deplasări în echipe de evaluare.

 Aşteptăm CV-ul dumneavoastră.

 

RENAR organizează selecţie de experţi tehnici în activitatea de acreditare a laboratoarelor medicale şi a laboratoarelor de încercări şi etalonări. Cerinţe minime:

 Aşteptăm CV-ul dumneavoastră.

 

RENAR organizează selecţie de personal, în vederea formării şi calificării ca experţi tehnici / evaluatori tehnici pentru următoarele domenii:

  

DOMENIUL TEHNIC (PRODUSELE INSPECTATE)

 

CRITERII MINIME PENTRU EXPERŢI/EVALUATORI TEHNICI

1 Conducte metalice stabile sub presiune pentru fluide (abur şi apă fierbinte) STUDII: Studii superioare tehnice pentru domeniul mecanic (mecanică, tehnologia construcţiilor de maşini sau similare) EXPERIENŢĂ: Experienţă de minimum un an în inspectarea produselor


2 Recipiente metalice stabile sub presiune
3 Maşini de ridicat
4 Ascensoare
5 Scări rulante şi trotuare rulante
6 Instalaţii de transport pe cablu
7 Trape de scenă, trape de decoruri şi instalaţiile de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole
8 Cazane de abur, de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente
9 Cazane de apă caldă şi abur de joasă presiune
10 Ambalaje şi recipiente destinate transportului mărfurilor periculase care intră sub incidenţa: ADR, RID, ADN sau TPED.
  Instalaţii electrice pentru domeniile nr. 1-9 de mai sus STUDII: Studii superioare tehnice pentru domeniul electric (acţionări electrice, electrotehnică, electromecanică sau similare)
EXPERIENŢĂ: Experienţă de minimum un an în inspectarea produselor

 

Aşteptăm CV-ul dumneavoastră.

RENAR organizează selecţie de personal, în vederea formării şi calificării ca expert tehnic / evaluatori tehnici în activitatea de acreditare pe domenii reglementate - Directiva nr.2010/35/EU (TPED) transpusă în legislația națională prin OUG nr.216/2011

Cerințele minime:

RENAR recrutează Expert în domeniul Statistică, personal colaborator ce va face parte din echipa de evaluare pentru activitatea de ACREDITARE FURNIZORI DE ÎNCERCĂRI DE COMPETENŢĂ.

 Resurse Tehnice şi atribuţiile lor

 Evaluările RENAR sunt efectuate de către echipe de evaluare care includ Resurse Tehnice – Evaluator Tehnic sau Expert Tehnic, care au demonstrată competenţa tehnică în specialitatea sau / şi sectorul relevant al organizaţiei. 

Resursele noastre Tehnice sunt esenţiale în procesul de evaluare, acestea furnizând suportul necesar la evaluarea competenţei tehnice şi capabilitatea în cadrul organizaţiei. Acestea cuprind corectitudinea activităţilor tehnice efectuate, adecvarea echipamentului şi competenţa personalului. Resursele Tehnice trebuie să deţină şi să aibă capabilitatea să menţină cunoştinte pentru o bună practică profesională pentru:

Rolul expertului în cadrul echipei de evaluare este de a asigura expertiza în domeniul pentru care se efectuează evaluarea.

Expert: Persoană desemnată de un organism de acreditare să furnizeze cunoştinţe sau expertiză specifice referitoare la domeniul de acreditare care va fi evaluat.

 Cerinţe minime:

Constituie avantaj experienţa în:

Aptitudini personale: bune abilități de comunicare şi inter-relaționare, capacitate de analiză, sinteză și planificare, siguranță de sine, orientare spre detalii, tenacitate, abilități de rezolvare a problemelor, flexibilitate, spirit de echipă, concentrare pe atingerea obiectivelor, înțelegerea operațiunilor complexe dintr-o perspectiva largă, dorința de a lua in considerare idei alternative sau puncte de vedere diferite, abilitatea de a percepe situațiile în mod realist,

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră.

RENAR organizează selecţie de personal, în vederea formării şi calificării ca evaluatori tehnici / evaluatori şefi în activitatea de acreditare laboratoare.

Cerințele minime:

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră.

RENAR organizează selecţie de personal, în vederea formării şi calificării ca evaluatori tehnici / evaluatori şefi în activitatea de Acreditare Furnizori de Încercări de competenţă. 

Cerinţe minime:

Studii superioare de lungă durată  si specializări:

Experiență de lucru: 

Constituie avantaj cunoaşterea prevederilor  standardului SR EN ISO CEI 17043:2010 Evaluarea conformiţăţii. Cerinţe generale pentru încercările de competenţă

Aptitudini personale: bune abilități de comunicare şi inter-relaționare, capacitate de analiză, sinteză și planificare, siguranță de sine, orientare spre detalii, tenacitate, abilități de rezolvare a problemelor, flexibilitate, spirit de echipă, concentrare pe atingerea obiectivelor, înțelegerea operațiunilor complexe dintr-o perspectiva largă, dorința de a lua in considerare idei alternative sau puncte de vedere diferite, abilitatea de a percepe situațiile în mod realist

Aşteptăm CV-ul dumneavoastră.