Recrutări

RENAR organizează selecţie de personal, în vederea formării şi calificării ca evaluatori în activitatea de Acreditare Furnizori de Încercări de competenţă.

Continuare... RENAR-vacancies

Colaborări

RENAR caută experţi tehnici în următoarele domenii:

 • silvicultură, creşterea animalelor 
 • alimentare cu apă, alimentare cu gaze
 • învăţămant primar, secundar, superior
Continuare... RENAR-colaborations

Colaborări

Actualizat: 17.03.2017 10:40:32

Căutăm experţi tehnici în următoarele domenii în vederea colaborării cu contract de prestări servicii:


Pentru Direcţia Acreditare Organisme de Certificare şi Inspecţie

Expert tehnic în domeniul- agricultura, silvicultură, creşterea animalelor (cod EA-1)

 • Tip de contract: contract prestări servicii: funcţia necesită deplasări periodice in ţară
 • Cerinţe minime:
  • Studii universitare/tehnice de lungă durată în domeniul silvicultură, agricultură, zootehnie-creşterea animalelor
  • Experienţă practică recentă în domeniu: minim 4 ani în agricultură, silvicultură, creşterea animalelor
  • Constituie un avantaj experienţa în implementarea sistemului calităţii în domeniile menţionate
  • Cunoştinţe despre: legislaţia şi reglementările aplicabile în domeniu precum şi alte cerinţe relevante cum ar fi: procese, produse, inclusiv servicii, caracteristici tehnice, terminologia specifică domeniului de activitate, procese şi practici specifice

Expert tehnic în domeniile- PRODUSE ALIMENTARE, BAUTURI SI TUTUN (cod EA-3) industria alimentară, producţia şi prelucrarea cărnii, fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale, fabricarea produselor lactate, fabricarea produselor de morărit, fabricarea băuturilor, fabricarea produselor din tutun

Tip de contract: contract prestări servicii: funcţia necesită deplasări periodice in ţară

Cerinţe minime:

 • Studii universitare / tehnice superioare de lungă durată în domeniul industriei alimentare
 • Experienţă practică recentă în domeniu: minim 4 ani în domeniul industriei alimentare
 • Constituie un avantaj experienţa în implementarea sistemului calităţii în domeniu


Expert tehnic în domeniul - Piele şi produse din piele (cod EA-5)

Tip de contract: contract prestări servicii: funcţia necesită deplasări periodice in ţară

Cerinţe minime:

 • Studii tehnice superioare de lungă durată în domeniul Pielarie, produse din piele;
 • Experienţa practică recentă în domeniu: minim 4 ani în domeniul industriei de produse din piele-Pielarie;
 • Constituie un avantaj experienţa în implementarea sistemului calităţii in domeniu;
 • Cunoştinţe despre: legislatia si reglementările aplicabile precum şi alte cerinţe relevante cum ar fi: procese, produse, inclusiv servicii, caracteristici tehnice, terminologia specifica domeniului de activitate, procese şi practici specifice.

Expert tehnic în domeniul - Lemn şi produse din lemn, Industria de prelucrare a lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cod EA-6)

Tip de contract: contract prestări servicii: funcţia necesită deplasări periodice in ţară

Cerinţe minime:

 • Studii tehnice superioare de lungă durată în domeniul materialelor de construcţii, industria de prelucrare a lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta;
 • Experienţa practică recentă în domeniu: minim 4 ani în domeniul materiale de construcţii;
 • Constituie un avantaj experienţa în implementarea sistemului calităţii in domeniu;
 • Cunoştinţe despre: legislatia si reglementările aplicabile precum şi alte cerinţe relevante cum ar fi:, procese, produse, inclusiv servicii, caracteristici tehnice, terminologia specifica domeniului de activitate, procese şi practici specifice.

Expert tehnic în domeniul - Celuloză, hârtie şi produse din hârtie (cod EA-7)

Tip de contract: contract prestări servicii: funcţia necesită deplasări periodice in ţară.

Cerinţe minime:

 • Studii tehnice superioare de lungă durată în domeniul chimie industriala-celuloza si hartie;
 • Experienţa practică recentă în domeniu: minim 4 ani în domeniul industriei de celuloza si hartie;
 • Constituie un avantaj experienţa în implementarea sistemului calităţii in domeniu;
 • Cunoştinţe despre: legislatia si reglementările aplicabile precum şi alte cerinţe relevante cum ar fi:, procese, produse, inclusiv servicii, caracteristici tehnice, terminologia specifica domeniului de activitate, procese şi practici specifice.

Expert tehnic în domeniul - Industria de cauciuc şi mase plastice (cod EA-14)

Tip de contract: contract prestări servicii: funcţia necesită deplasări periodice in ţară

Cerinţe minime:

 • Studii tehnice superioare de lungă durată în domeniul chimie industriala, industria de cauciuc si mase plastice;
 • Experienţa practică recentă în domeniu: minim 4 ani în domeniul idustria de cauciuc si mase plastice;
 • Constituie un avantaj experienţa în implementarea sistemului calităţii in domeniu;
 • Cunoştinţe despre: legislatia si reglementările aplicabile precum şi alte cerinţe relevante cum ar fi:, procese, produse, inclusiv servicii, caracteristici tehnice, terminologia specifica domeniului de activitate, procese şi practici specifice

Expert tehnic în domeniul - Produse minerale nemetalice (cod EA-15)

Tip de contract: contract prestări servicii: funcţia necesită deplasări periodice in ţară

Cerinţe minime:

 • Studii tehnice superioare de lungă durată în domeniul construcţii;
 • Experienţa practică recentă în domeniu: minim 4 ani în domeniul de referinta;
 • Constituie un avantaj experienţa în implementarea sistemului calităţii in domeniul specificat;
 • Cunoştinţe despre: legislatia si reglementările aplicabile precum şi alte cerinţe relevante cum ar fi: procese tehnologice, produse, inclusiv servicii, caracteristici tehnice, terminologia specifica domeniului de activitate, procese şi practici specifice.

Expert tehnic în domeniul - Beton, ciment, var, ipsos; Fabricarea betonului, cimentului, varului, fabricarea articolelor din beton, ciment, ipsos (cod EA-16)

Tip de contract: contract prestări servicii: funcţia necesită deplasări periodice in ţară.

Cerinţe minime:

 • Studii tehnice superioare de lungă durată în domeniul construcţii;
 • Experienţa practică recentă în domeniu: minim 4 ani în domeniul construcţii;
 • Constituie un avantaj experienţa în implementarea sistemului calităţii in domeniile specificate;
 • Cunoştinţe despre: legislatia si reglementările aplicabile precum şi alte cerinţe relevante cum ar fi: procese, produse, inclusiv servicii, caracteristici tehnice, terminologia specifica domeniului de activitate, procese şi practici specifice.

Expert tehnic în domeniul - Metale de bază şi produse fabricate din metal (cod EA-17)

Tip de contract: contract prestări servicii: funcţia necesită deplasări periodice in ţară

Cerinţe minime:

 • Studii universitare de lungă durată în domeniul metalurgie, constructii metalice;
 • Experienţa practică recentă în domeniu: minim 4 ani în domeniul industriei metalurgice si a produselor din metal, industriei constructiilor metalice;
 • Constituie un avantaj experienţa în implementarea sistemului calităţii in domeniile enumerate;
 • Cunoştinţe despre: legislatia si reglementările aplicabile precum şi alte cerinţe relevante cum ar fi:, procese, produse, inclusiv servicii, caracteristici tehnice, terminologia specifica domeniului de activitate, procese şi practici specifice.

Expert tehnic în domeniul - RECICLARE - reciclarea, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor, dezmembrarea maşinilor scoase din uz, recuperarea materialelor reciclabile (cod EA-24)

 Tip de contract: contract prestări servicii: funcţia necesită deplasări periodice in ţară

 Cerinţe minime:

 • Studii universitare/tehnice superioare de lungă durată în domeniul managementul deşeurilor;
 • Experienţa practică recentă în domeniu: minim 4 ani în domeniul managementul deşeurilor;
 • Constituie un avantaj experienţa în implementarea sistemului calităţii in domeniu;
 • Cunoştinţe despre: legislatia si reglementările aplicabile precum şi alte cerinţe relevante cum ar fi: procese, produse, inclusiv servicii, caracteristici tehnice, terminologia specifica domeniului de activitate, procese şi practici specifice.

Expert tehnic în domeniile alimentare cu apă, alimentare cu gaze (cod EA-26; EA-27)

 Tip de contract: contract prestări servicii: funcţia necesită deplasări periodice in ţară.

 Cerinţe minime:

 • Studii tehnice superioare de lungă durată in domeniul constructii- instalaţii;
 • Experienţa practică recentă în domeniu: minim 4 ani în domeniile alimentare cu apa, alimentare cu gaze;
 • Constituie un avantaj experienţa în implementarea sistemului calităţii in domeniile mentionate;
 • Cunoştinţe despre: legislatia si reglementările aplicabile in domeniu precum şi alte cerinţe relevante cum ar fi: procese, produse, inclusiv servicii, caracteristici tehnice, terminologia specifica domeniului de activitate, procese şi practici specifice.

Expert tehnic în domeniile turism - hoteluri, restaurante, activităţi de alimentaţie (cod EA-30)

Tip de contract: contract prestări servicii: funcţia necesită deplasări periodice in ţară.

Cerinţe minime:

 • Studii universitare/tehnice de lungă durată în domeniul- managementul turismului-
 • Experienţa practică recentă în domeniu: minim 4 ani în domeniul- managementul turismului-
 • Constituie un avantaj experienţa în implementarea sistemului calităţii in domeniu;
 • Cunoştinţe despre: legislatia si reglementările aplicabile precum şi alte cerinţe relevante cum ar fi: procese, produse, inclusiv servicii, caracteristici tehnice, terminologia specifica domeniului de activitate, procese şi practici specifice.

Expert tehnic în domeniul - Regulament UE 305 / 2011 Produse pentru construcţii 

Tip de contract: contract prestări servicii: funcţia necesită deplasări periodice in ţară.

Cerinţe minime:

 • Studii universitare de lungă durată în domeniile produselor pentru conatructii;
 • Experienţa practică recentă de minim 3 ani în domeniile produselor pentru constructii;
 • Cunoştinţe despre: legislatia si reglementările aplicabile precum şi alte cerinţe relevante cum ar fi:, procese tehnologice, produse, inclusiv servicii, caracteristici tehnice, terminologia specifica domeniului de activitate, procese şi practici specifice.

Expert tehnic în domeniul Directivei nr.89 / 686 / CEE - Echipamente individuale de protecţie

 Tip de contract: contract prestări servicii: funcţia necesită deplasări periodice in ţară.

 Cerinţe minime:

 • Studii universitare de lungă durată în domeniu ;
 • Experienţa practică recentă de minim 3 ani in domeniu;
 • Cunostinte despre:legislatia si reglementarile aplicabile precum sialte cerinte relevante cum ar fi: procese tehnologice, produse, inclusiv servicii, caracteristici tehnice, terminologia specifica domeniului de activitate, procese si practici specifice.

Expert tehnic în domeniul - SMSE conform SR ISO 50001 - Sisteme de management a energiei

Tip de contract: contract prestări servicii: funcţia necesită deplasări periodice in ţară.

Cerinţe minime:

 • Studii universitare de lungă durată în domeniile energetice;
 • Constituie un avantaj experienta in implementarea sistemului de management al calitatii in domeniu;
 • Experienţa practică recentă de minim 3 ani în domeniile energetice;
 • Cunoştinţe despre: legislatia si reglementările aplicabile precum şi alte cerinţe relevante cum ar fi:, procese tehnologice, produse, inclusiv servicii, caracteristici tehnice, terminologia specifica domeniului de activitate, procese şi practici specifice.

Expert tehnic în domeniul SMSI conform SR ISO 27006 - Tehnologia informaţiei; Tehnici de securitate; Cerinţe pentru organismele care furnizează servicii de auditare şi certificare a sistemelor de management al securităţii informaţiei

Tip de contract: contract prestări servicii: funcţia necesită deplasări periodice in ţară.

Cerinţe minime:

 • Studii universitare de lungă durată în domeniu ;
 • Experienţa practică recentă de minim 3 ani in domeniu;
 • Cunostinte despre:legislatia si reglementarile aplicabile precum sialte cerinte relevante cum ar fi: procese tehnologice, produse, inclusiv servicii, caracteristici tehnice, terminologia specifica domeniului de activitate, procese si practici specifice.

Expert tehnic în domeniul Regulamentul ADR - Transport mărfuri periculoase

Tip de contract: contract prestări servicii: funcţia necesită deplasări periodice in ţară.

Cerinţe minime:

 • Studii universitare de lungă durată în domeniu ;
 • Experienţa practică recentă de minim 3 ani in domeniu;
 • Cunostinte despre:legislatia si reglementarile aplicabile precum sialte cerinte relevante cum ar fi: procese tehnologice, produse, inclusiv servicii, caracteristici tehnice, terminologia specifica domeniului de activitate, procese si practici specifice.

Expert tehnic în domeniul - Certificare persoane - sudori

Tip de contract: contract prestări servicii: funcţia necesită deplasări periodice in ţară.

Cerinţe minime:

 • Studii tehnice superioare de lungă durată în domeniu ;
 • Experienţa practică recentă de minim 3 ani in domeniu;
 • Cunostinte despre:legislatia si reglementarile aplicabile precum sialte cerinte relevante cum ar fi: procese tehnologice, produse, inclusiv servicii, caracteristici tehnice, terminologia specifica domeniului de activitate, procese si practici specifice.

Expert tehnic în domeniul - Certificare persoane - examinatori NDT

Tip de contract: contract prestări servicii: funcţia necesită deplasări periodice in ţară.

Cerinţe minime:

 • Studii tehnice superioare de lungă durată în domeniu ;
 • Experienţa practică recentă de minim 3 ani in domeniu;
 • Cunostinte despre:legislatia si reglementarile aplicabile precum sialte cerinte relevante cum ar fi: procese tehnologice, produse, inclusiv servicii, caracteristici tehnice, terminologia specifica domeniului de activitate, procese si practici specifice.

Rolul expertului în echipa de evaluare

 • înţelege criteriile din standardul relevant de acreditare şi politicile aplicabile ale organismului de acreditare în domeniul dorit al acreditării
 • furnizează cunoştinţe şi expertiză legată de domeniul acreditării care urmează să fie evaluat
 • este membru al echipei de evaluare care asigură informaţii tehnice
 • asigură expertiza tehnică
 • răspunde: Evaluatorului şef

Abilităţi si aptitudini

 • să fie deschis la minte, matur şi să aibă dorinţa de a lua în considerare idei alternative şi puncte de vedere diferite
 • să aibă o judecată sănătoasă, abilităţi analitice şi tanacitate
 • să aibă abilitatea de a percepe situaţiile într-un mod realist, să inţeleagă operaţiuni complexe dintr-o perspectivă generală şi să înteleagă rolul unităţilor individuale în cadrul organizaţiei
 • să fie capabili să distingă punctele esenţiale de cele mai puţin importante
 • să fie etic, cinstit, sincer, onest, discret
 • să fie diplomat, să aiba tact în abordarea oamenilor
 • să fie bun observator, să fie conştient de mediul fizic înconjurător, activităţi şi obiceiuri
 • să fie tenace - stăruitor, concentrat pe îndeplinirea obiectivelor
 • să fie precis, să ajungă la concluzii în timp util, concluzii bazate pe raţionament logic şi analiză
 • să inteleagă bazele fundamentale pentru cerinţele din standardul utilizat în acreditare şi politicile organismului de acreditare

Notă

Conform G11:07/2006 ILAC Guidelines on Qualifications and Competence of Assessor and Tehnical Experts, expertul tehnic este o persoană desemnată de organismul de acreditare să asigure cunoştinţe specifice sau expertiză cu privire la domeniul acreditării care urmează să fie evaluat, este un membru al echipei care asigură sfaturi tehnice, dar nu este considerat un evaluator decăt daca ea sau el are calificări şi instruiri relevante pentru a fi evaluator.


Pentru Direcţia Acreditare Laboratoare
 • Agricultură - sol, încercări ion cromatografie, light scatering, microscopie, biologie inclusiv nematologie şi protecţia plantelor
 • Alimente - microbiologie alimente şi furaje, OMG, identificare ADN
 • Apă potabilă - cromatografie - GC-MS, LC-MS, Ion Cromatografie, microbiologie, determinare radionuclizi
 • Aparate - boilere, EMC, ESD, siguranţă, Radiocomunicaţii, echipamente de uz militar
 • Chimie - solvenţi, coloranţi / vopsele, agrochimice, îngrăşăminte, medicamente - droguri şi substanţe dopante
 • Construcţii - cromatografie, spectroscopie, granulometrie - light scatering
 • Criminalistică şi medicină legală -investigaţii la faţa locului, criminalitate informatică, biologie moleculară, anatomie patologică
 • Energetică / electrotehnică - combustibili, produse petroliere, uleiuri (turbină, transformator, etc), deşeuri
 • Geologie / Construcţie drumuri - asfalt bitum(CSS), compoziţie elementară (ICP), gaze naturale
 • Lemn - plăci stratificate, acoperiri
 • Mase plastice - materiale în contact direct cu alimentele, ambalaje de uz medical, conducte
 • Materiale - incercări NDT, siguranţă (jucării)
 • Medicale - biologie, biochimie, diagnostic ADN, endocrinologie, imagistică, hematologie, imunologie, chimie clinică, toxicologie
 • Mediu - Sol : cromatografie GC/MS, LC/MS, ion cromatografie, Apă : biologie, cromatografie, Aer : emisii, imisii, cromatografie, spectrometrie
 • Textile - spectrometrie, cromatografie
 • Transporturi - echipamente de siguranţă, emisii, zgomot