Noutăţi generale

Comunicat privind tranziţia la SR EN ISO/IEC 17025:2018

Referitor la tranziția acreditării la SR EN ISO/IEC 17025:2018 menționăm următoarele: Termenul limită de primire a solicitărilor de acreditare inițială față de SR EN ISO/CEI 17025:2005 este 31.12.2018
RENAR-main-news

RENAR rămâne semnatar al acordului EA – MLA pentru toate domeniile

27.10.2017 - 11:13:00

Conform Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, fiecare stat membru trebuie să dispună de un singur organism național de acreditare care trebuie să fie evaluat periodic de EA - European co-operation for Accreditation, organismul recunoscut la nivel european pentru a coordona activitatea de acreditare.

Asociația de Acreditare din România - RENAR este recunoscută oficial ca organism național de acreditare. 

Pe baza rezultatelor evaluării efectuate de evaluatorii EA, în februarie și iunie 2017, în data de 4 octombrie 2017 Consiliul EA pentru Acordul Multilateral de Recunoaştere Reciprocă a luat decizia ca RENAR să rămână membru al acestui acord pentru toate domeniile pentru care era deja semnatar, plus un domeniu nou referitor la acreditarea furnizorilor de încercări de competență.

Astfel, pentru încă patru ani, respectiv 2017 – 2021, RENAR rămâne semnatar al acordului EA – MLA pentru toate domeniile acoperite de acest acord, atât în domeniul reglementat cât și în cel voluntar, și anume:

Semnarea acordului semnifică recunoașterea echivalenței dintre acreditările efectuate de RENAR şi cele efectuate de celelalte organisme de acreditare membre ale EA şi acceptarea rapoartelor şi certificatelor emise de laboratoarele, respectiv organismele de evaluare a conformității acreditate de către RENAR, nu numai în Europa, ci și în întreaga lume, prin efectul acordurilor dintre EA şi organismele internaţionale din domeniu, ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation şi IAF - International Accreditation Forum.

De asemenea, semnarea acordului EA-MLA conduce la recunoașterea acreditărilor RENAR şi a atestărilor emise de organismele acreditate de RENAR de către autoritățile statelor membre din Spațiul Economic European, în temeiul art.11(2) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.

RENAR va acționa în continuare astfel încât să-și mențină și dezvolte competențele pentru a asigura un nivel de încredere recunoscut la nivel european și internațional, care să răspundă necesităților mediului de afaceri de a participa cu șanse egale pe piața mondială, iar cetățenilor țării încrederea că beneficiază, ca orice cetățean al UE, de rezultate de încredere ale încercărilor, analizelor medicale, inspecțiilor și certificărilor în domeniul siguranței alimentare, sănătății, mediului, securității.

Asigurăm autoritățile, mediul de afaceri și cetățenii din România de întreaga disponibilitate a RENAR de a-și îndeplini responsabilitățile care îi revin ca organism național de acreditare, în toate domeniile de interes național și internațional.