Comunicat privind măsurile pentru prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu COVID-19

08.04.2020

news_image
Având în vedere măsurile stabilite de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență raportate la evoluția răspândirii COVID-19 pe teritoriul României, conducerea RENAR a luat decizia ca, începând 13.03.2020, activitatea de relații cu publicul să se desfășoare numai prin telefon sau prin corespondență electronică.

Comunicat privind măsurile pentru prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu COVID-19

13.03.2020

news_image
Având în vedere măsurile stabilite de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență raportate la evoluția răspândirii COVID-19 pe teritoriul României, începând cu 13.03.2020, conducerea RENAR a luat decizia suspendării tuturor activităților care implică relația cu publicul, inclusiv audiențe, întâlniri de lucru cu reprezentanții organismelor de evaluare a conformității (OEC), până la 31.03.2020.

Comunicat

11.03.2020

news_image
Având în vedere situația deosebită creată de epidemia de COVID-19 vă informăm că începând cu 11.03.2020:

Comunicat privind extinderea domeniului acordului IAF MLA

05.03.2020

news_image
Adunarea Generală a IAF a aprobat la recomandarea Comitetului Executiv, conform prevederilor din politica IAF PL 3, extinderea acordului IAF MLA în cadrul domeniului de aplicare principal..

Comunicat cu privire la modul de completare a solicitării de reevaluare (reînnoirea acreditării)

20.01.2020

news_image
Având în vedere intrarea în vigoare a Regulamentului pentru acreditare RE-01, Ediția 26.11.2019, pentru asigurarea conformității procesului de evaluare în vederea acreditării cu cerințele SR EN ISO/IEC 17011:2018

Sărbători de iarnă

23.12.2019

news_image
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, RENAR vă urează un Crăciun fericit și un An Nou plin de realizări!!

Comunicat privind migrarea la SR ISO 45001:2018

06.11.2019

news_image
Având în vedere faptul că, în cadrul celei de-a 30 Adunări Generale Anuale a IAF din New Delhi s-a adoptat Rezoluţia IAF 2016–15 privind migrarea la ISO 45001:2018, vă comunicăm următoarele:

Comunicat privind tranziţia la FSSC 22000 (v. 5)

20.06.2019

news_image
Având în vedere faptul că Fundația FSSC 22000 a publicat schema FSSC 22000 v. 5 în luna mai 2019, vă comunicăm următoarele:

Comunicat privind retragerea SR CEN/TS 15675:2009

11.06.2019

news_image
Având în vedere faptul că, în cadrul celei de-a 43 Adunări Generale a EA, desfășurată la Roma, s-a adoptat Rezoluţia 2019 (43) 25 privind retragerea CEN/TS 15675, vă comunicăm următoarele:

Comunicat

27.05.2019

news_image
În luna decembrie 2018 CEN a aprobat textul ISO/IEC 17021-2:2016 ca EN ISO/IEC 17021-2:2018 fără nicio modificare şi textul ISO/IEC 17021-3:2017 ca EN ISO/IEC 17021-3:2018 fără nicio modificare.

Comunicat privind aplicarea standardului SR ISO/IEC TS 17021-10:2018

15.04.2019

news_image
Având în vedere Rezoluția IAF 2018-16 adoptată în cadrul Adunării Generale a IAF desfășurată la Singapore în data de 31.10.2018, Rezoluția EA 2018(42) 18 adoptată în cadrul Adunării Generale a EA desfășurată la București în perioada 21-22.11.2018, vă comunicăm următoarele:

Comunicat privind tranziția la ISO 50001:2018

21.02.2019

news_image
Având în vedere Rezoluția IAF 2017-14 adoptată în cadrul Adunării Generale a IAF desfășurată la Vancouver în perioada 28-30.10.2017 precum și Rezoluția EA 2017 (40) 23 adoptată în Adunarea Generală a EA desfășurată la Berlin în perioada 22-23.11.2017 cu privire la tranziția la ISO 50001: 2018, publicat la data de 21.08.2018, vă comunicăm următoarele:

Comunicat privind tranziția la ISO 22000:2018

05.02.2019

news_image
Având în vedere faptul că în perioada 29-31 octombrie 2018, în cadrul celei de-a 32 Adunări Generale a IAF din Singapore, s-a adoptat Rezoluţia IAF 2018-15 privind tranziţia la ISO 22000:2018, precum și publicarea de către ISO a standardului ISO 22000:2018 în 06.2018, vă comunicăm următoarele:

Comunicat privind intrarea în vigoare a standardului SR EN ISO/IEC 27001:2018

30.10.2018

news_image
La data de 31.01.2018 a intrat în vigoare standardul SR EN ISO/IEC 27001:2018 ”Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securității informației. Cerințe”, standard ce înlocuiește standardul SR ISO/CEI 27001:2013.

Comunicat privind tranziţia la SR EN ISO/IEC 17025:2018

05.09.2018

news_image
Referitor la tranziția acreditării la SR EN ISO/IEC 17025:2018 menționăm următoarele: Termenul limită de primire a solicitărilor de acreditare inițială față de SR EN ISO/CEI 17025:2005 este 31.12.2018