Noutăţi generale

Comunicat privind tranziţia la SR EN ISO/IEC 17025:2018

Referitor la tranziția acreditării la SR EN ISO/IEC 17025:2018 menționăm următoarele: Termenul limită de primire a solicitărilor de acreditare inițială față de SR EN ISO/CEI 17025:2005 este 31.12.2018
RENAR-main-news

Comunicat privind acreditarea în cadrul schemei MRV Transport Maritim

20.04.2018 - 12:52:00

Comunicat privind acreditarea în cadrul schemei MRV Transport Maritim (monitorizare, raportare şi verificare a emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim), conform Regulamentului (UE) 2015/757 şi Regulamentului (UE) 2016/2072


Urmare a publicării Regulamentului (UE) 2015/757 şi Regulamentului (UE) 2016/2072 şi adoptării Hotărârii Guvernului nr. 22/2018, RENAR a dezvoltat în cadrul domeniului OV "Organisme de verificare emisii de gaze cu efect de seră" o nouă schemă de acreditare, cod 9.2 OV, Transport maritim, în conformitate cu cerinţele standardului de referinţă SR EN ISO 14065.

Mapa cu documente informative aferente acestei scheme este disponibilă publicului interesat pentru acreditare în acest domeniu, pe site-ul RENAR.