Întrebări frecvente

Actualizat: 06.12.2019 18:29:07

1. Care sunt paşii pentru a iniţia procesul de acreditare?

Primul pas pe care un OEC (Organism de Evaluare a Conformităţii) îl urmează pentru a iniţia procesul de acreditare este accesarea şi studierea mapelor de documente informative. Acestea se pot accesa pe site-ul RENAR (Procesul de acreditare - Mape de documente informative). Totodată OEC trebuie să achiziţioneze standardul în conformitate cu care işi desfăşoară activitatea. 

Ulterior, OEC depune dosarul cu documentele solicitate de RENAR (în conformitate cu Lista documentelor depuse de OEC, aflată în mapele de documente informative) pentru acreditarea iniţială / extindere / reacreditare. OEC va verifica, la data depunerii, dacă dosarul său conţine ultima ediţie a formularelor completate (în conformitate cu mapele de documente informative). Dosarul se înregistrează numai în situaţia în care acesta este complet. 

Mai multe informaţii privind iniţierea procesului (cât şi despre celelalte etape ale procesului de acreditare) se regăsesc în Regulament pentru acreditare RE-01Anexa 1 RE-01 şi Anexa 2 RE-01.

2. De unde se pot procura standardele?

Standardele se achiziţionează de la ASRO (Asociaţia de Standardizare din Romania).

3.  Sub ce formă se predau documentele OEC?

Documentele OEC se depun la secretariatul RENAR, îndosariate (dosar cu şină sau biblioraft), unde se verifică dacă dosarul este complet. 

 • Pentru laboratoare, documentele sistemului de management (Manualul de management, Proceduri, Politici, Instrucţiuni, Regulamente, etc. ) se predau doar în format electronic, pe CD, nu şi pe hârtie. 
 • Pentru Organismele de Certificare şi pentru Organismele de Inspecţie documentele se depun atât în format electronic (CD), cât şi pe hârtie.

4. Cum se efectuează plata pentru acreditarea iniţială / extindere / reacreditare?

Pentru acreditarea iniţială / extindere / reacreditare se pot achita tarifele prin ordin de plată sau, la sediul RENAR prin numerar sau card. 

Pentru alte informaţii privind emiterea şi plata facturilor va rugăm să accesati pe site-ul nostru la categoria Procesul de acreditare, rubrica Informaţii financiar-contabile, sau să ne contactaţi la departamentul Contabilitate tel. 021 / 402.04.76

5. Care este costul total al acreditării?

RENAR vă pune la dispoziţie pe site-ul său tarifele de acreditare (Rubrica Tarife). În acest fel, dumneavoastră vă puteţi efectua un calcul estimativ pe baza formulelor din tabele prezentate.

6. Ce este dovada de spaţiu?

Dovada de spaţiu o poate constitui unul din următoarele documente:

 • Titlu de proprietate
 • Autorizaţie de construcţie
 • Contract de închiriere / subînchiriere
 • Contract de comodat
 • Extras din cartea funciară

7. Ce durată are procesul de acreditare?

Durata procesului de acreditare este, de regulă, de 1 an de la data încheierii contractului de acreditare.

8. Care sunt etapele procesului de recrutare?

Etapele procesului de recrutare / selecţie sunt următoarele:

 1. accesarea formularului CV
 2. completarea acestuia online
 3. selectarea pe baza CV-urilor a persoanelor care vor participa la interviu
 4. informarea persoanelor selectate pentru interviu privind locul  şi data la care se ţine acesta
 5. realizarea interviului
 6. informarea persoanelor care au fost admise/respinse care au aplicat pentru calitatea de expert tehnic RENAR
 7. transmiterea documentaţiei necesare în vederea alcătuirii dosarului de personal
 8. elaborarea Contractului de Prestări Servicii, precum şi a Angajamentului deontologic în baza dosarului de personal alcătuit

9. Cum mă abonez la difuzarea noutăţilor RENAR pe email?

Va rugăm să urmaţi următorii paşi:

 1. Navigaţi în prima pagină a site-ului RENAR
 2. În dreptul secţiunii de noutăţi, introduceţi adresa de email; la această adresă se vor difuza notăţile RENAR precum şi cererea de confirmare a înscrierii dumneavoastră
 3. Selectaţi categoria de noutăţi care doriţi să fie difuzată (Noutăţi generale, Modificări documente)
 4. Apăsaţi butonul "Mă abonez"
 5. Verificaţi contul dumneavoastră de email, veţi primi un mesaj în care vi se va cere confirmarea înscrierii dumneavoastră
 6. Urmaţi instrucţiunile din acel mesaj 
Note: 
 • puteţi oricând să vă dezabonaţi acesând link-ul pentru dezabonare care este ataşat fiecărui mesaj
 • deoarece noutăţile RENAR sunt transmise de un sistem automat, vă rugăm să nu răspundeţi mesajelor difuzate
 • pentru probleme tehnice vă rugăm sa contactaţi administratorii site-ului specificănd adresa de email cu care v-aţi abonat

 

10. Cum folosesc funcţiile de căutare?

Sunt disponibile două funcţii de căutare:

 1. În paginile site-ului RENAR. Cămpul de căutare este evidenţiat cu textul Căutare în site. Introduceţi termenul apoi apasaţi tasta ENTER. Se va afişa un link către pagina respectivă iar termenul va fi evidenţiat cu galben. Clic pe acel link.
 2. În tabelurile site-ului RENAR (OEC acreditate, mape documente pentru acreditare, cursuri, date de contact ale personalului, etc). În acest caz, câmpul de căutare este situat in tabel în dreptul coloanei respective şi este evidenţiat cu textul Căutare in tabel. Introduceţi termenul în campul dorit. Tabelul va afişa doar rezultatele care corespund termenului căutat. Nu este nevoie să apasaţi tasta ENTER.
Exemple: 
 • Căutare în site după SR EN ISO 15189:
  • identificaţi cămpul de căutare care este situat în toate paginile site-ului (mai puţin în cele care conţin tabele) în colţul din dreapta-sus 
  • introduceţi SR EN ISO 15189 apoi apasaţi ENTER
  • faceţi clic pe link-ul din dreptul rezultatului 
 • Căutare în mapele de documente a solicitării pentru acreditare în domeniul laboratoare medicale:
  • accesaţi pagina mapelor de documente informative 
  • introduceţi laboratoare medicale în tabela domeniilor de activitate (situată în partea stângă a ecranului)
  • introduceţi solicitare pentru acreditare în campul "Document" al tabelei situată în partea dreaptă a ecranului 

 

11. Cum se face căutarea organismelor acreditate?

Toate organismele de evaluare a conformităţii (OEC) acreditate sunt disponibile la http://renar.ro/ro/oec. Acestea sunt afişate într-un tabel şi sunt sortate implicit în ordine alfabetică, după nume. Pentru căutare folosiţi câmpurile evidenţiate cu Căutare în tabel astfel:

 1. Căutare după cuvânt (sau cuvinte) cheie - se face introducând termenul în coloana Cuvânt cheie. Vor fi afişate doar acele OEC în a căror anexe la certificatul de acreditare a fost găsit termenul respectiv.
 2. Căutare după domeniul de activitate - se face selectând activitatea OEC din câmpul Activitate. Vor fi afişate doar acele OEC care efectuează activitatea selectată.
 3. Căutare după numărul certificatului de acreditare - se face introducând numărul certificatului în coloana Nr. certificat.
 4. Căutare după numele OEC - se face introducând numele OEC sau o parte din acesta în câmpul Nume OEC. Vor fi afişate doar organismele care conţin în nume termenul introdus.
 5. Căutare după localitatea OEC - se face introducând numele localitaţii în coloana Localitate. Vor fi afişate doar OEC care îşi desfăşoară activitatea în localitatea respectivă.
 
NOTE:

 • după introducerea termenului nu este nevoie de apasarea tastei ENTER, tabelul va fi actualizat automat în timp ce termenul este introdus în câmpul de căutare
 • căutarea simultană se poate face în câmpurile Activitate, Cuvânt cheie şi Localitate. Exemplu: Activitate -> Laboratoare de etalonare, Localitate -> Bucureşti, Cuvânt cheie -> voltmetre digitale.
 • numele OEC nu poate fi folosit ca termen în căutarea simultană. În acest caz, termenii introduşi în celelalte câmpuri vor fi resetaţi automat.