Prezentare activitate

Asociaţia de acreditare din Romania, RENAR vă invită şi anul acesta să participaţi la cursurile de instruire destinate informării, dobândirii de cunoştinte şi formării în spiritul standardelor de referinţă şi a celor conexe.

Continuare... RENAR-general-info

Cursuri disponibile

Cursurile oferite sunt clasificate pe trei categorii:

  • I = INFORMARE, 65 euro/zi şi persoană
  • P = PREGĂTIRE, 75 euro/zi şi persoană
  • F = FORMARE, 90 euro/zi şi persoană
Continuare... RENAR-available-courses

Înscriere

Pentru înscriere vă rugăm să completaţi acest formular şi să-l transmiteţi via email (cfpa@renar.ro, niculina.turcan@renar.ro) sau fax (0214020489). În cazul în care organizaţia înscrie mai multe persoane, utilizaţi un singur formular de înscriere.

RENAR-signup

Prezentare activitate

Actualizat: 23.06.2012 14:16:23

RENAR organizează cursuri de prezentare a cerinţelor standardelor necesare în vederea pregătirii acreditării. Astfel, în cadrul cursurilor sunt prezentate standardele de referinţă pentru acreditare, ca de exemplu:

  • SR EN ISO/CEI 17025 - Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări
  • SR EN ISO 15189 - Laboratoare medicale. Cerinţe particulare pentru calitate şi competenţă
  • SR EN ISO/CEI 17020 - Criterii generale pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care afectează inspecţii, etc.

Precum şi cerinţele tehnice (prezentate detaliat) din ISO/CEI 17025 (trasabilitatea măsurării, validarea metodei, comparări interlaboratoare, incertitudinea măsurării). Cursurile de instruire sunt pregătite şi susţinute de către Evaluatorii Şefi şi de către directorii Directiilor de acreditare din cadrul RENAR.

În urma participării la cursuri se acordă un certificat de participare, iar în cazul în care la final se susţine un test, participanţii primesc certificate de absolvire. Programul cursurilor este stabililit semestrial şi afisat pe siteul RENAR, împreuna cu taxele de participare. Taxele sunt aprobate de către Consiliul Director.

Pentru întrebări şi propuneri ne puteţi contacta telefonic, prin fax sau email.

Responsabil formare şi perfecţionare profesională: Niculina Ţurcan

  • Tel: 021/402.04.79
  • Fax: 021/402.04.89
  • Mobil: 0722.639.399
  • Email: cfpa@renar.ro

IMPORTANT!

Cursurile organizate de RENAR au ca scop principal formarea şi pregătirea de personal competent în principal pentru asigurarea unei baze de experţi şi evaluatori ai RENAR.

RENAR nu condiţionează în nici un fel acreditarea de participarea la aceste cursuri. În orice situaţie competenţa personalului va trebui dovedită pe parcursul procesului de evaluare. De asemenea, RENAR nu face aprecieri sau recunoaşteri asupra cursurilor de instruire organizate de alte organisme.

Vă rugăm sa citiţi tot documentul in format PDF aici.