Tarife

Actualizat: 29.11.2018 10:35:52

În sedința Consiliului Director din 08.04.2015 a fost aprobată Lista tarifelor de acreditare pentru alte servicii aferente procesului de evaluare. Pentru aplicarea costurilor din Lista tarifelor de acreditare pentru alte servicii aferente procesului de evaluare, se va încheia act adițional la contractul de acreditare. În acest sens, OEC acreditate vor transmite la RENAR o solicitare în scris în vederea încheierii actului adițional la contractul de acreditare.

Tarifele sunt aplicabile de la 10.07.2014. Plata se face în lei la cursul valutar al BNR al zilei respective.

 • Cod fiscal: RO 4311980
 • Cod IBAN: RO41RNCB0077011436420001, Banca: BCR SECTOR 6

RE 03 - Reguli pentru aplicarea tarifelor

Formular adresă acord transmitere factură electronică

Legendă (pentru tarifele de redevenţă):

 • OEC - Organism de Evaluare a Conformităţii
 • LI - Laborator de Încercări
 • LE - Laborator de Etalonare
 • OCPr - Organism de Certificare Produse
 • OCSMC - Organism de Certificare Sisteme de Management de calitate
 • OCSMM - Organism de Certificare Sisteme de Management de mediu
 • OI - Organism de inspecţie
 • OCPs - Organism de Certificare persoane
 • HACCPP - Organism de Certificare Sisteme de Management HACCP
 • LM - Laborator de analize medicale
 • FIC - Furnizori de încercări de competenţă
 • OICPrE - Organism de certificare şi inspecţie Produse Ecologice
 • OCOHSAS - Organism de certificare sisteme de management Sănătate şi Siguranţă Ocupaţională
 • OCSME - Organism de certificare sisteme de management - Energie
 • OCMSSI - Organism de certificare sisteme de management Securitatea Informaţiei
 • VMEMAS - Verificatori de Mediu - EMAS
 • ON - Organism în vederea notificării în cadrul directivelor de tip Noua Abordare

Tarife acreditare (EUR, fără TVA)

  CodDenumireTarif de iniţiere şi înregistrareTarif de analiza documentaţieiTarif de evaluareTarif analiză şi decizie
1 LE Laboratoare de Etalonări 300 300+nd*20 400
2 LI Laboratoare de Încercări 300 300+nd*20 400
3 LM Laboratoare Medicale - Analize Medicale 300 300+nd*20 400
4 LR Laboratoare Medicale - Radiologie şi imagistică medicală 300 350+nd*20 400
5 IC Furnizori de Încercări de Competenţă 300 500+nd*20 400
6 OI Organisme de Inspecţie 300 450+nd*20 400
7 PR Organisme de Certificare Produse, Servicii, Procese 300 400+nd*20 400
8 MC Organisme de Certificare Sisteme de Management al Calităţii 300 350+nd*20 400
9 MM Organisme de Certificare Sisteme de Management al Mediului 300 350+nd*20 400
10 SA Organisme de Certificare Sisteme de Management al Siguranței Alimentare HACCP 300 450+nd*20 400
11 SM FS Organisme de Certificare Sisteme de Management al Siguranței Alimentare FSSC 300 450+nd*20 400
12 SM MD Organisme de Certificare Sisteme de Management în Domeniul Dispozitivelor Medicale 300 350+nd*20 400
13 OH Organisme de Certificare Sisteme de Management al Siguranței Ocupaționale OHSAS 300 350+nd*20 400
14 EN Organisme de Certificare Sisteme de Management al Energiei 300 350+nd*20 400
15 SI Organisme de Certificare Sisteme de Management al Siguranței Informaționale 300 350+nd*20 400
16 PS Organisme de Certificare Persoane 300 300+nd*20 400
17 OR Reg. 333/2011 Organisme de Evaluare a Conformității în Domeniul Managementului Deșeurilor Metalice 300 400+nd*20 400
18 OR Reg. 1151/2012 Organisme de Evaluare a Conformității în Domeniul Calității Produselor Agricole și Alimentare 300 400+nd*20 400
19 OR Reg. 834/2007 Organisme de Evaluare a Conformității în Domeniul Producției Ecologice și Etichetării Produselor Ecologice 300 400+nd*20 400
20 OR Reg. 1221/2009 Verificatori de Mediu EMAS 300 350+nd*20 400
21 OV Verificatori Rapoarte de Emisii Gaze cu Efect de Seră GES 300 450+nd*20 400
22 ON Organisme Notificate 300 450+nd*20 400
23 OT Organisme care Efectuează Certificarea sau Inspecția Recipientelor și Suprastructurilor Destinate Transportului Rutier al Mărfurilor Periculoase 300 450+nd*20 400

Legenda

 • nd reprezină numărul total de domenii solicitate, definite conform fişei de definire din documentele specifice
 • zi reprezită numărul de zile de evaluare prestate de un membru al echipei de evaluare
 • i  reprezintă numărul de membri ai echipei de evaluare
 • Tariful pentru evaluare se aplică pentru toate fazele de evaluare: evaluare la sediu, evaluări de asistare evaluări de urmărire, evaluari suplimentare dupa caz
 • Costurile evaluării de pe coloana 6 se calculează pe baza planului de evaluare stabilit

Tarife supraveghere (EUR, fără TVA)

  CodDenumireTarif de iniţiere şi înregistrareTarif de analiza documentaţieiTarif de evaluareTarif analiză şi decizie
1 LE Laboratoare de Etalonări - 150+nd*10 400 / 200
2 LI Laboratoare de Încercări - 150+nd*10 400 / 200
3 LM Laboratoare Medicale - Analize Medicale - 150+nd*10 400 / 200
4 LR Laboratoare Medicale - Radiologie şi imagistică medicală - 200+nd*10 400 / 200
5 IC Furnizori de Încercări de Competenţă - 250+nd*10 400 / 200
6 OI Organisme de Inspecţie - 225+nd*10 400 / 200
7 PR Organisme de Certificare Produse, Servicii, Procese - 200+nd*10 400 / 200
8 MC Organisme de Certificare Sisteme de Management al Calităţii - 175+nd*10 400 / 200
9 MM Organisme de Certificare Sisteme de Management al Mediului - 175+nd*10 400 / 200
10 SA Organisme de Certificare Sisteme de Management al Siguranței Alimentare HACCP - 225+nd*10 400 / 200
11 SM FS Organisme de Certificare Sisteme de Management al Siguranței Alimentare FSSC - 225+nd*10 400 / 200
12 SM MD Organisme de Certificare Sisteme de Management în Domeniul Dispozitivelor Medicale - 175+nd*10 400 / 200
13 OH Organisme de Certificare Sisteme de Management al Siguranței Ocupaționale OHSAS - 175+nd*10 400 / 200
14 EN Organisme de Certificare Sisteme de Management al Energiei - 175+nd*10 400 / 200
15 SI Organisme de Certificare Sisteme de Management al Siguranței Informaționale - 175+nd*10 400 / 200
16 PS Organisme de Certificare Persoane - 150+nd*10 400 / 200
17 OR Reg. 333/2011 Organisme de Evaluare a Conformității în Domeniul Managementului Deșeurilor Metalice - 200+nd*10 400 / 200
18 OR Reg. 1151/2012 Organisme de Evaluare a Conformității în Domeniul Calității Produselor Agricole și Alimentare - 200+nd*10 400 / 200
19 OR Reg. 834/2007 Organisme de Evaluare a Conformității în Domeniul Producției Ecologice și Etichetării Produselor Ecologice - 200+nd*10 400 / 200
20 OR Reg. 1221/2009 Verificatori de Mediu EMAS - 175+nd*10 400 / 200
21 OV Verificatori Rapoarte de Emisii Gaze cu Efect de Seră GES - 225+nd*10 400 / 200
22 ON Organisme Notificate - 225+nd*10 400 / 200
23 OT Organisme care Efectuează Certificarea sau Inspecția Recipientelor și Suprastructurilor Destinate Transportului Rutier al Mărfurilor Periculoase - 225+nd*10 400 / 200

Legenda

 • nd reprezină numărul total de domenii solicitate, definite conform fişei de definire din documentele specifice
 • zi reprezită numărul de zile de evaluare prestate de un membru al echipei de evaluare
 • i  reprezintă numărul de membri ai echipei de evaluare
 • Tariful pentru evaluare se aplică pentru toate fazele de evaluare: evaluare la sediu, evaluări de asistare evaluări de urmărire, evaluari suplimentare dupa caz
 • Costurile evaluării de pe coloana 6 se calculează pe baza planului de evaluare stabilit

Tarife reacreditare (EUR, fără TVA)

  CodDenumireTarif de iniţiere şi înregistrareTarif de analiza documentaţieiTarif de evaluareTarif analiză şi decizie
1 LE Laboratoare de Etalonări 200 200+nd*15 400
2 LI Laboratoare de Încercări 200 200+nd*15 400
3 LM Laboratoare Medicale - Analize Medicale 200 200+nd*15 400
4 LR Laboratoare Medicale - Radiologie şi imagistică medicală 200 200+nd*15 400
5 IC Furnizori de Încercări de Competenţă 200 350+nd*15 400
6 OI Organisme de Inspecţie 200 300+nd*15 400
7 PR Organisme de Certificare Produse, Servicii, Procese 200 265+nd*15 400
8 MC Organisme de Certificare Sisteme de Management al Calităţii 200 230+nd*15 400
9 MM Organisme de Certificare Sisteme de Management al Mediului 200 230+nd*15 400
10 SA Organisme de Certificare Sisteme de Management al Siguranței Alimentare HACCP 200 300+nd*15 400
11 SM FS Organisme de Certificare Sisteme de Management al Siguranței Alimentare FSSC 200 300+nd*15 400
12 SM MD Organisme de Certificare Sisteme de Management în Domeniul Dispozitivelor Medicale 200 230+nd*15 400
13 OH Organisme de Certificare Sisteme de Management al Siguranței Ocupaționale OHSAS 200 230+nd*15 400
14 EN Organisme de Certificare Sisteme de Management al Energiei 200 230+nd*15 400
15 SI Organisme de Certificare Sisteme de Management al Siguranței Informaționale 200 230+nd*15 400
16 PS Organisme de Certificare Persoane 200 200+nd*15 400
17 OR Reg. 333/2011 Organisme de Evaluare a Conformității în Domeniul Managementului Deșeurilor Metalice 200 265+nd*15 400
18 OR Reg. 1151/2012 Organisme de Evaluare a Conformității în Domeniul Calității Produselor Agricole și Alimentare 200 265+nd*15 400
19 OR Reg. 834/2007 Organisme de Evaluare a Conformității în Domeniul Producției Ecologice și Etichetării Produselor Ecologice 200 265+nd*15 400
20 OR Reg. 1221/2009 Verificatori de Mediu EMAS 200 230+nd*15 400
21 OV Verificatori Rapoarte de Emisii Gaze cu Efect de Seră GES 200 300+nd*15 400
22 ON Organisme Notificate 200 300+nd*15 400
23 OT Organisme care Efectuează Certificarea sau Inspecția Recipientelor și Suprastructurilor Destinate Transportului Rutier al Mărfurilor Periculoase 200 300+nd*15 400

Legenda

 • nd reprezină numărul total de domenii solicitate, definite conform fişei de definire din documentele specifice
 • zi reprezită numărul de zile de evaluare prestate de un membru al echipei de evaluare
 • i  reprezintă numărul de membri ai echipei de evaluare
 • Tariful pentru evaluare se aplică pentru toate fazele de evaluare: evaluare la sediu, evaluări de asistare evaluări de urmărire, evaluari suplimentare dupa caz
 • Costurile evaluării de pe coloana 6 se calculează pe baza planului de evaluare stabilit

Tarife extindere domeniu (EUR, fără TVA)

  CodDenumireTarif de iniţiere şi înregistrareTarif de analiza documentaţieiTarif de evaluareTarif analiză şi decizie
1 LE Laboratoare de Etalonări 150 50+nd*20 400
2 LI Laboratoare de Încercări 150 50+nd*20 400
3 LM Laboratoare Medicale - Analize Medicale 150 50+nd*20 400
4 LR Laboratoare Medicale - Radiologie şi imagistică medicală 150 50+nd*20 400
5 IC Furnizori de Încercări de Competenţă 150 75+nd*20 400
6 OI Organisme de Inspecţie 150 75+nd*20 400
7 PR Organisme de Certificare Produse, Servicii, Procese 150 65+nd*20 400
8 MC Organisme de Certificare Sisteme de Management al Calităţii 150 60+nd*20 400
9 MM Organisme de Certificare Sisteme de Management al Mediului 150 60+nd*20 400
10 SA Organisme de Certificare Sisteme de Management al Siguranței Alimentare HACCP 150 75+nd*20 400
11 SM FS Organisme de Certificare Sisteme de Management al Siguranței Alimentare FSSC 150 75+nd*20 400
12 SM MD Organisme de Certificare Sisteme de Management în Domeniul Dispozitivelor Medicale 150 75+nd*20 400
13 OH Organisme de Certificare Sisteme de Management al Siguranței Ocupaționale OHSAS 150 60+nd*20 400
14 EN Organisme de Certificare Sisteme de Management al Energiei 150 60+nd*20 400
15 SI Organisme de Certificare Sisteme de Management al Siguranței Informaționale 150 60+nd*20 400
16 PS Organisme de Certificare Persoane 150 150+nd*10 400
17 OR Reg. 333/2011 Organisme de Evaluare a Conformității în Domeniul Managementului Deșeurilor Metalice 150 65+nd*20 400
18 OR Reg. 1151/2012 Organisme de Evaluare a Conformității în Domeniul Calității Produselor Agricole și Alimentare 150 65+nd*20 400
19 OR Reg. 834/2007 Organisme de Evaluare a Conformității în Domeniul Producției Ecologice și Etichetării Produselor Ecologice 150 65+nd*20 400
20 OR Reg. 1221/2009 Verificatori de Mediu EMAS 150 60+nd*20 400
21 OV Verificatori Rapoarte de Emisii Gaze cu Efect de Seră GES 150 75+nd*20 400
22 ON Organisme Notificate 150 75+nd*20 400
23 OT Organisme care Efectuează Certificarea sau Inspecția Recipientelor și Suprastructurilor Destinate Transportului Rutier al Mărfurilor Periculoase 150 75+nd*20 400

Legenda

 • nd reprezină numărul total de domenii solicitate, definite conform fişei de definire din documentele specifice
 • zi reprezită numărul de zile de evaluare prestate de un membru al echipei de evaluare
 • i  reprezintă numărul de membri ai echipei de evaluare
 • Tariful pentru evaluare se aplică pentru toate fazele de evaluare: evaluare la sediu, evaluări de asistare evaluări de urmărire, evaluari suplimentare dupa caz
 • Costurile evaluării de pe coloana 6 se calculează pe baza planului de evaluare stabilit

Tarife de acreditare (EUR, fără TVA) la modificarea condiţiilor de acreditare la OEC

  ModificareaTarif de iniţiere şi înregistrareTarif de analiza documentaţieiTarif de evaluareTarif analiză şi decizie
1 Modificarea denumirii organizației din care face parte OEC 150 100 200
2 Modificarea adresei sediului social / punctelor de lucru 150 200+ns*20 200
3 Modificarea persoanei juridice deținătoare de care aparține OEC (Transferul Acreditării) 300 400 400
4 Modificarea statutului OEC acreditat în urma unor procese de fuziune / absorbție între persoane juridice sau a unor procese de divizare al organizației mamă 300 400 400

Legenda

 • ns reprezină numărul total de domenii solicitate, definite conform fişei de definire din documentele specifice
 • zi = numărul de zile de evaluare prestate de un membru al echipei de evaluare
 • i = numărul de membri ai echipei de evaluare
 • Costurile evaluării de pe coloana 5 se calculează pe baza planului de evaluare stabilit

Tarife de redevenţă (EUR/an, fără TVA)

  Tarif / OECLILEOCPrOCSMCOCSMMOIOCPsHACCP
1 Tarif de redevenţă pentru utilizarea Mărcii Naţionale de Acreditare 150+nd*5 150+nd*5 150+Nd*5 150+Nd*5 150+Nd*5 150+Nd*5 150+Nd*5 150+Nd*5
2 Tarif de redevenţă pentru utilizarea Mărcii ILAC-MRA 100 100 - - - - - -
3 Tarif de redevenţă pentru utilizarea Mărcii IAF-MRA - - 200 200 200 200 200 -

Legenda

 • nd reprezintă numărul total de domenii solicitate, definite conform fişei de definire din documentele specifice
 • Nd = numărul de certificate emise / reînnoite
 • Tariful de redevenţă pentru utilizarea Mărcii ILAC-MRA se aplică doar cand RENAR deţine statutul de semnatar ILAC-MRA pentru domeniul respectiv
 • Tariful de redevenţă pentru utilizarea Mărcii IAF-MRA se aplică doar cand RENAR deţine statutul de semnatar IAF-MRA pentru domeniul respectiv
  Tarif / OECLMFICOCPrEOCOHSASOCSMEOCSMIVMEMASON
1 Tarif de redevenţă pentru utilizarea Mărcii Naţionale de Acreditare 150+nd*5 150+nd*5 150+Nd*5 150+Nd*5 150+Nd*5 150+Nd*5 150+Nd*5 150+Nd*5
2 Tarif de redevenţă pentru utilizarea Mărcii ILAC-MRA 100 - - - - - - -
3 Tarif de redevenţă pentru utilizarea Mărcii IAF-MRA - - - - - - - -

Legenda

 • nd reprezintă numărul total de domenii solicitate, definite conform fişei de definire din documentele specifice
 • Nd = numărul de certificate / rapoarte emise / reînnoite
 • Tariful de redevenţă pentru utilizarea Mărcii ILAC-MRA se aplică doar cand RENAR deţine statutul de semnatar ILAC-MRA pentru domeniul respectiv
 • Tariful de redevenţă pentru utilizarea Mărcii IAF-MRA se aplică doar cand RENAR deţine statutul de semnatar IAF-MRA pentru domeniul respectiv

Alte tarife (EUR, fără TVA)

1 Tarif pentru traducerea Certificatului de Acreditare în altă limbă 20/pagină
2 Tarif pentru apel 500
3 Tarife pentru cursuri * (din programul IPI - informare, prezentare, iniţiere) 65/(cursant*zi)
4 Tarife pentru cursuri ** (din programul FPS - formare, pregatire, specializare pe domenii specifice) 75/(cursant*zi)
5 Tarife pentru cursuri *** (din programul APE - aplicaţii practice şi exerciţii) 90/(cursant*zi)
6 Tarife pentru publicaţii 1.5/pagină

Legenda

 • Tariful de apel se aplică in conformitate cu procedura de tratare a apelurilor

Lista cheltuielilor de deplasare

  Tipul cheltuieliiNivelul
1 Cazare Hotel ***
2 Transport Până la 400 KM - tren clasa I, peste 400 KM - Vagon dormit clasa I sau avion clasa economică
3 Masă O masă de prânz / zi
 • Cheltuielile prezentate se suportă de către beneficiar pentru fiecare membru al echipei de evaluare care efectuează o deplasare dintr-un oraş în altul în scopul evaluării

Alte servicii asociate procesului de acreditare (facturate beneficiarilor de acreditare)

 Zi de evaluareTarif aplicat (EUR fără TVA) / zi / membru
1 Zi de evalure
(în Bucureşti şi Zona 1* )
65
2 Ziua 1 de Evaluare
(în afara Bucureştiului şi zonei 1)
219
3 Zilele următoare - începând cu ziua 2
(în afara Bucureştiului şi zonei 1)
122
 • *Notă: Calculul tarifului pentru prima categorie, respectiv categoria Bucureşti şi Zona 1, a fost definită ca zona situată între 0 - 100 km calculată între Bucureşti şi sediul OEC.