Informaţii PT

Organismele acreditate RENAR care furnizează încercări de competenţă se găsesc în secţiunea OEC acreditate a site-ului RENAR.

Schemele de încercări de competenţă disponibile la nivel internaţional sunt disponibile pe site-ul EPTIS.

Continuare... RENAR-ptinfo

Solicitarea acreditării

Primul pas pe care un OEC il urmează pentru a putea iniţia procesul de acreditare este procurarea şi studierea mapelor de documente informative. Acestea se pot găsi în această secţiune a siteului RENAR. Ulterior, OEC depune o cerere pentru solicitarea acreditării / extinderii, insoţită de dosarul cu documentele solicitate de RENAR.

Etapele acreditării

Actualizat: 27.02.2019 13:23:12

Un organism de evaluare a conformităţii (OEC) poate aplica pentru obţinerea acreditării. RENAR acreditează organizaţii care efectuează încercări (inclusiv analize medicale), etalonări, certificări, inspecţii, verificatori de mediu (EMAS), furnizori de încercari de competenţă.

O descriere completă a procesului de acreditare este redată în Regulament pentru acreditare RE-01, Anexa 1 RE-01 şi Anexa 2 RE-01.

Procesul de acreditare poate fi schematizat, la modul general, ca în diagrama de mai jos:

RENAR - Etapele acreditarii Solicitarea acreditarii Vizita preliminara Incheierea contractului de acreditare Analiza documentelor si inregistrarilor Evaluarea initiala Evaluarea de urmarire Decizia de acreditare Evaluarea de supraveghere Reinoire acreditare