Sugestii

Asociaţia de Acreditare din România este întotdeauna deschisă la sugestiile dumneavoastră. Vă rugăm sa completaţi formularul dacă doriţi să vă exprimaţi opiniile, doleanţele sau criticile la adresa RENAR.

Formular... RENAR-recognition

Etapele acreditării

Un organism de evaluare a conformităţii (OEC) poate aplica pentru obţinerea acreditării. RENAR acreditează organizații care efectuează încercări (inclusiv analize medicale), etalonări, certificări, inspecţii, verificatori de mediu (EMAS), furnizori de încercări de competenţă.

Continuare... RENAR-history

Informaţii PT

Organismele acreditate RENAR care furnizează încercări de competenţă se găsesc în secţiunea OEC acreditate a site-ului RENAR.

Schemele de încercări de competenţă disponibile la nivel internaţional sunt disponibile pe site-ul EPTIS.

Continuare... RENAR-ptinfo

Informaţii financiar-contabile

Actualizat: 04.05.2017 12:35:35

În conformitate cu  prevderile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal vă rugăm să transmiteți la RENAR Acordul privind Factura Electronică în vederea luării în evidență.

Începând cu data de 1 august 2015, corespondenţa de natură financiar-contabilă poate fi recepţionată de către Direcţia Economică a RENAR prin intermediul contului de e-mail contabilitate@renar.ro.

Începând cu data de 1 octombrie 2014, RENAR transmite facturile / înştiinţările de plată în format electronic. Pentru înregistrarea email-urilor în baza de date a RENAR, vă rugăm să completaţi Acordul privind factura electronică.

Pentru emiterea facturilor proforme

Următoarele informaţii sunt necesare pentru emiterea facturilor proforme:

1.  Identificare contract

 • pentru activitatea de acreditare: numărul dosarului de acreditare
 • pentru cursuri: perioada cursului

2.  Obiectul facturării
3.  Numele instituţiei
4.  Număr fax
5.  Adresa de email
6.  Modul în care doriţi să primiţi factura proformă

 • fax
 • email la adresa furnizată
 • personal, la sediul RENAR, la data / ora (minim 3 zile de la solicitare)

7.  Persoana în atenţia căreia trimitem factura
8.  Datele de identificare

 • Adresa
 • RC, J/
 • CUI
 • IBAN
 • Banca

Pentru emiterea facturilor fiscale

Următoarele informaţii sunt necesare pentru eliberarea facturilor fiscale:

1.  Numărul facturii proforme
2.  Numărul şi data plăţii
3.  Idenficare contract

 • pentru activitatea de acreditate: numărul dosarului de acreditare
 • pentru cursuri: perioada cursului

4.  Obiectul facturării
5.  Modul în care doriţi sa primiţi factura fiscală

 • fax
 • email la adresa furnizată
 • personal, la sediul RENAR, la data / ora (minim 3 zile de la solicitare)

6.  Persoana în atenţia căreia trimitem factura
7.  Datele de identificare

 • Adresa
 • RC, J/
 • CUI 
 • IBAN
 • Banca