Consideraţii generale

Acreditarea este atestarea de către o terţă parte, care reprezintă confirmarea oficială a faptului că un organism este competent să efectueze sarcini specifice de evaluare a conformităţii. Acreditarea contribuie la creşterea competitivitaţii produselor şi serviciilor, în contextul globalizării pieţelor.

Continuare... RENAR-general-considerations

Recunoaştere internaţională

Acordurile de recunoaştere internaţională facilitează accesul pe piaţa exporturilor. Organismele de acreditare pot deveni semnatare ale acordurilor la nivel european al EA-MLA precum şi la nivel internaţional al IAF-MLA, respectiv ILAC-MRA.

Continuare... RENAR-recognition

Domenii de acreditare

Acreditarea Laboratoarelor de etalonare, a Laboratoarelor de încercări, a Laboratoarelor de analize medicale, a Organismelor de certificare sisteme de management, a Verificatorilor de mediu, a Organismelor de certificare produse...

Continuare... RENAR-history

Recunoaştere internaţională

Actualizat: 05.04.2012 20:34:49

Acordurile de recunoaştere internaţională facilitează accesul pe piaţa exporturilor. Organismele de acreditare pot deveni semnatare ale următoarelor tipuri de acorduri:

  • la nivel european al EA-MLA (Multilateral Agreement)
  • la nivel internaţional al IAF-MLA, respectiv ILAC-MRA (Multilateral Recognition Arrangement).

Datorită statutului de semnatar al acestor acorduri, o acreditare obţinută de la un organism de acreditare semnatar al unuia dintre acordurile menţionate, este recunoscută în Europa şi in lume, pentru domeniile cuprinse în acordul respectiv.

EA-MLA este un acord la nivel european, prin care părţile semnatare îşi recunosc reciproc acreditările acordate şi rapoartele / certificatele emise de către entitaţile acreditate de către acestea. Acest acord se încheie pentru diferite domenii şi are ca principiu evaluarea reciprocă periodică.

Există, de asemenea, un MRA la nivel internaţional, între membrii IAF , respectiv ILAC.

IAF-MLA conferă încredere în organismele de acreditare şi în abilitatea lor de a determina competenţa organismelor de certificare. Acreditările acordate de semnatarii IAF-MLA sunt recunoscute la nivel mondial pe baza programelor echivalente de acreditare, reducând în acest fel costurile şi adaugand valoare industriei şi consumatorilor.

ILAC-MRA conferă încredere în organismele de acreditare şi în abilitatea lor de a determina competenţa unui laborator în efectuarea de încercari şi etalonări. Încrederea facilitează acceptarea rezultatelor încercărilor şi etalonărilor între ţările unde rezultatele pot fi demonstrate că provin de la laboratoare acreditate. Aceasta din urma ajută la reducerea unor bariere tehnice din comerţ.