Consideraţii generale

Acreditarea este atestarea de către o terţă parte, care reprezintă confirmarea oficială a faptului că un organism este competent să efectueze sarcini specifice de evaluare a conformităţii. Acreditarea contribuie la creşterea competitivitaţii produselor şi serviciilor, în contextul globalizării pieţelor.

Continuare... RENAR-general-considerations

Recunoaştere internaţională

Acordurile de recunoaştere internaţională facilitează accesul pe piaţa exporturilor. Organismele de acreditare pot deveni semnatare ale acordurilor la nivel european al EA-MLA precum şi la nivel internaţional al IAF-MLA, respectiv ILAC-MRA.

Continuare... RENAR-recognition

Domenii de acreditare

Acreditarea Laboratoarelor de etalonare, a Laboratoarelor de încercări, a Laboratoarelor de analize medicale, a Organismelor de certificare sisteme de management, a Verificatorilor de mediu, a Organismelor de certificare produse...

Continuare... RENAR-history

Consideraţii generale

Actualizat: 28.12.2013 22:35:06

Acreditarea este atestarea de către o terţă parte, care reprezintă confirmarea oficială a faptului că un organism este competent să efectueze sarcini specifice de evaluare a conformităţii. Acreditarea contribuie la creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor, în contextul globalizarii pieţelor.

 • Acreditarea:

   • Conferă încredere în competenţa tehnică, imparţialitatea şi integritatea organismelor şi laboratoarelor care efectuează evaluarea conformităţii.
   • Contribuie la creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor, în contextul globalizării pieţelor.
   • Contribuie la promovarea principiului liberei circulaţii a produselor şi serviciilor.
   • Promovează protecţia vieţii, sănătaţii şi securităţii persoanelor fizice, mediului şi apărarea intereselor consumatorilor.
 • Activitatea acreditării urmăreşte principiile de bază:

   • Transparenţă şi disponibilitate publică
   • Reprezentarea intereselor publice
   • Caracter voluntar
   • Independenţa faţă de posibila predominare a oricăror interese specifice
   • Participare a organelor de specialitate ale administraţiei publice
   • Tratarea imparţială a contestaţiilor
   • Armonizare cu regulile acreditării europene şi internaționale
   • Acces liber la acreditare, fără discriminări
 • Acreditarea oferă diverse avantaje actorilor economici:

   • Minimizarea riscurilor
   • Evitarea evaluărilor multiple
   • Creşterea încrederii clienţilor
   • Reducerea costurilor de recunoaştere a produselor pe pieţele externe
   • Reducerea cheltuielilor generale
 • Acreditarea este esenţială pentru:

   • Funcţionarea unei pieţe orientată spre calitate
   • Autorităţile publice
   • Organismele de evaluare a conformităţii
 • Acreditarea

  promovează protecţia vieţii

 • Acreditarea

  urmăreşte principiile de bază

 • Acreditarea

  oferă avantaje actorilor economici

 • Acreditarea

  este esenţială pentru