Consideraţii generale

Acreditarea este atestarea de către o terţă parte, care reprezintă confirmarea oficială a faptului că un organism este competent să efectueze sarcini specifice de evaluare a conformităţii. Acreditarea contribuie la creşterea competitivitaţii produselor şi serviciilor, în contextul globalizării pieţelor.

Continuare... RENAR-general-considerations

Recunoaştere internaţională

Acordurile de recunoaştere internaţională facilitează accesul pe piaţa exporturilor. Organismele de acreditare pot deveni semnatare ale acordurilor la nivel european al EA-MLA precum şi la nivel internaţional al IAF-MLA, respectiv ILAC-MRA.

Continuare... RENAR-recognition

Domenii de acreditare

Acreditarea Laboratoarelor de etalonare, a Laboratoarelor de încercări, a Laboratoarelor de analize medicale, a Organismelor de certificare sisteme de management, a Verificatorilor de mediu, a Organismelor de certificare produse...

Continuare... RENAR-history

Domenii de acreditare

Actualizat: 25.06.2018 13:09:13

Activităţile pentru care RENAR este competent sunt următoarele:

  • încercări
  • etalonare
  • furnizori de încercări de competenţă
  • analize medicale
  • inspecţie

Lista completă a domeniilor de acreditare
  • certificare sisteme de management
  • certificare produs
  • certificare persoane
  • verificare şi validare
  • verificatori de mediu
 
RENAR acreditează organisme de evaluare a conformităţii în domeniul reglementat, pe baza Regulamentelor şi Directivelor Europene.

Lista completă a domeniilor de acreditare se găseşte aici