Directorul General asigură conducerea structurii executive a Asociaţiei responsabilă pentru realizarea activităţii de acreditare şi răspunde de întreaga activitate a acesteia.  Atribuţiile şi limitele de competenţă ale Directorului General sunt stabilite de Consiliul Director.

Prin ordinul Ministrului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri nr. 1512 din data de 14.12.2016, doamna Alina Elena TAINĂ a fost numită Director General a Structurii Executive a Asociaţiei de Acreditare din România - RENAR.