Adunarea Generală constituie organul de conducere al Asociaţiei şi cuprinde toţi membri acesteia. Membrii Asociaţiei sunt grupaţi în următoarele Colegii:

A. Colegiul organismelor acreditate, care cuprinde reprezentanţii organismelor acreditate de RENAR, precum şi asociaţiile reprezentative fără scop patrimonial ale acestora (51 membri)

B. Colegiul beneficiarilor, care cuprinde reprezentanţii persoanelor juridice care beneficiază de serviciile organismelor acreditate, cum sunt: agenţi economici, inclusiv întreprinderi mici şi mijlocii, organizaţii patronale, camere de comerţ şi industrie, organizaţii financiar-bancare şi de asigurări, asociaţii profesionale, precum şi altele asemenea, inclusiv asociaţii fără scop patrimonial ale acestora (24 membri)

C. Colegiul consumatorilor, care reprezintă interesele societăţii civile, ce beneficiază indirect de serviciile de evaluare a conformităţii acreditate, cuprinde reprezentanţii organizaţiilor fără scop patrimonial de apărare a intereselor consumatorilor, pentru protecţia mediului, din domeniul calităţii, precum şi a organizaţiilor din domeniul educaţiei, cercetării-dezvoltării, sănătăţii şi altele asemenea (14 membri)

D. Colegiul autorităţilor, care cuprinde reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale, ai organelor de supraveghere a pieţii şi ai altor instituţii publice (5 membri)

ASRO - Asociatia de Standardizare din Romania este membru de drept.

CEREREA pentru a deveni membru RENAR (varianta word). Pentru detalii privind calitatea de membru, vă rugăm să consultaţi "Capitolul III Membri" din Statutul RENAR.

Colegiul organismelor acreditate:
 1. AEM S.A.
 2. AEROQ S.A.
 3. AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE - ANMDM
 4. AOCAR - ASOCIAȚIA ORGANISMELOR DE CERTIFICARE ACREDITATE DIN ROMÂNIA
 5. APA NOVA București S.A.
 6. APĂ CANAL 2000 S.A.
 7. APT MEDICA S.R.L.
 8. B.B.S.C. Communications Systems SRL
 9. CEPROCIM S.A.
 10. CERTIND S.A.
 11. CERTROM S.R.L.
 12. CLINICA ROMGERMED S.R.L.
 13. CMI DR. MARINESCU DANA MIHAELA
 14. CONDMAG S.A.
 15. COS TÂRGOVIȘTE S.A.
 16. CP MED LABORATORY S.R.L.
 17. ELBA S.A.
 18. ELECTROPLAST S.A.
 19. EURACHEM ROMÂNIA
 20. EUROLAB ROMÂNIA
 21. I.D.S. LABORATORIES S.R.L.
 22. INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA 
 23. INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ȘI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICĂ - ICMET CRAIOVA
 24. INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ȘI IZOTOPICE I.C.S.I. RM. VÂLCEA
 25. INSTITUTUL DE DIAGNOSTIC ȘI SĂNĂTATE ANIMALĂ - I.D.S.A.
 26. INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - I.G.S.U. 
 27. INSTITUTUL DE IGIENĂ ȘI SĂNATATE PUBLICĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI - IISPV
 28. INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE PIELĂRIE - INCDTP
 29. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA – ECOIND
 30. ISCIR-CERT S.R.L.
 31. MDM CERTIFICARE S.R.L.
 32. MEDSENSE SERVICII MEDICALE S.R.L.
 33. METRON SERV S.R.L.
 34. MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE - MRC
 35. OLTCHIM S.A.
 36. POLICLINICA SF. ILIE S.R.L. 
 37. QUALITAS S.A.
 38. QUALITY - CERT S.A.
 39. RINA SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE S.R.L.
 40. ROCERT S.R.L. - SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU CERTIFICARE 
 41. ROKURA SYSTEMS S.R.L.
 42. ROLAB - ASOCIAȚIA LABORATOARELOR DIN ROMÂNIA 
 43. ROMCONTROL S.A.
 44. SARTOROM IMPEX S.R.L.
 45. SNAM - SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A. 
 46. SOMPLAST S.A.
 47. SRAC - CERT S.R.L.
 48. ST LUKAS CLINIC S.R.L.
 49. SYNEVO ROMÂNIA S.R.L.
 50. VIPER INTERNET S.R.L.
 51. ZOSTA LAB S.R.L.
Colegiul beneficiarilor:
 1. AEDIFICIA CARPAȚI S.A.
 2. ALCONEX S.R.L.
 3. BALANȚA S.A.
 4. COMPANIA AQUASERV S.A.
 5. DUMBRAFOX S.R.L. 
 6. ECTRA ELECRONICS S.R.L. 
 7. ELSTER AEROTEH S.R.L.
 8. ELSTER ROMETRICS S.R.L.
 9. EURO QUIP INTERNATIONAL S.R.L.
 10. FGH - FLUID GRUP HAGEN S.R.L.
 11. HOFMANN AUTOTECH ROMÂNIA S.R.L.
 12. INSTITUTUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI - ICTCM
 13. IPA S.A. - SOCIETATEA COMERCIALĂ PENTRU CERCETARE, PROIECTARE ȘI PRODUCȚIE DE ECHIPAMENTE ȘI INSTALAȚII DE AUTOMATIZARE
 14. METROREAL S.R.L. 
 15. NEW SYSTEMS S.R.L.
 16. NEXT BUSINESS CONSULTING S.R.L.
 17. PARTNER CORPORATION S.R.L.
 18. POPECI UTILAJ GREU S.A
 19. ROHE ROMÂNIA S.R.L
 20. ROMCRONOS S.A.
 21. ROMTRONIC S.R.L. 
 22. SCALE IT S.R.L.
 23. SOFTRONIC S.R.L. 
 24. VIOLA TOTAL S.R.L.
Colegiul consumatorilor:
 1. A.F.I.C. - ASOCIAȚIA FIZICIENILOR ABSOLVENȚI AI UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA 
 2. A.R.I.E.S. - ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A INDUSTRIEI DE ELECTRONICĂ ȘI SOFTWARE
 3. AROTT - ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC ȘI INOVARE
 4. A.S.C.O.R. - ASOCIAȚIA CONSUMATORILOR DIN ROMÂNIA
 5. A.N.C.A.M. - ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CENTRELOR DE APARATURĂ MEDICALĂ 
 6. ASOCIAȚIA TRANSFRONTALIERĂ E (quilibrum) ATeE
 7. EUE - NET/MAC - TEAM
 8. FIATEST S.R.L.
 9. FUNDAȚIA PROF. CONSTANTIN POPOVICI
 10. SOCIETATEA ROMÂNĂ A HORTICULTORILOR
 11. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE MĂSURĂRI - SRM
 12. UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU
 13. UNIVERSITATEA SPIRU HARET
 14. UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI
Colegiul autorităţilor:
 1. Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
 2. AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR - A.N.P.C.
 3. INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT - I.S.C.I.R.
 4. AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR - A.N.S.V.S.A.
 5. BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ - B.R.M.L.