• An aniversar: 20 de ani ca Organism Naţional de Acreditare

  În ziua de 12 iunie 2018, la Palatul Parlamentului, a avut loc dubla manifestare prilejuită de Aniversarea a 20 de ani de activitate a Organismului Național de Acreditare – RENAR și sărbătorirea Zilei Mondiale a Acreditării 2018 având tematica: Acreditarea: Oferă o lume mai sigură.

  La manisfestare au participat peste 500 de persoane din care peste 20 de personalităţi ale vieţii economico-sociale româneşti (- reprezentanţi la nivel de vârf ai Parlamentului României, miniştri, secretari de stat, preşedinţi ai federaţiilor sindicale şi patronale, etc.

  Au fost transmise mesaje de felicitare pentru activitatea desfăşurată de RENAR de către reprezentanţi ai parlamentului, guvernului, societaţi civile, etc. Continuare..

 • Comunicat privind intrarea în vigoare a standardului SR EN ISO/IEC 27001:2018

  La data de 31.01.2018 a intrat în vigoare standardul SR EN ISO/IEC 27001:2018 ”Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securității informației. Cerințe”, standard ce înlocuiește standardul SR ISO/CEI 27001:2013.

  Comunicat privind tranziţia la SR EN ISO/IEC 17025:2018

  Referitor la tranziția acreditării la SR EN ISO/IEC 17025:2018 menționăm următoarele: Termenul limită de primire a solicitărilor de acreditare inițială față de SR EN ISO/CEI 17025:2005 este 31.12.2018

  Comunicat privind migrarea la SR ISO 45001:2018

  Având în vedere faptul că, în cadrul celei de-a 30 Adunări Generale Anuale a IAF din New Delhi s-a adoptat Rezoluţia IAF 2016–15 privind migrarea la ISO 45001:2018, vă comunicăm următoarele..

  A fost introdus documentul obligatoriu IAF MD 23:2018

  A fost introdus documentul obligatoriu IAF MD 23:2018 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies
 • Actualizare documente RENAR

  A fost retras documentul EA-3/13 M: 2016

  A fost retras documentul EA-3/13 M: 2016.

  A fost actualizat formularul F03-12-PR-14

  A fost actualizat formularul Lista domeniilor pentru care se solicită acreditarea – SMOH.

  A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-5.2.6 SMSI

  A fost actualizat regulamentul specific de acreditare în domeniul acreditării organismelor care efectuează audit și certificare a sistemelor de management al securității informației conform SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 și SR ISO/IEC 27006:2016
 • RENAR a devenit semnatar al IAF MLA pentru validare și verificare și al ILAC MRA pentru furnizori de încercări de competență

  Ca urmare a deciziilor luate în luna mai de IAF, respectiv ILAC, EA a fost recunoscut ca organism regional de cooperare pentru domeniile validare și verificare, respectiv furnizori de încercări de competență.

  Astfel, RENAR, membru al EA, a devenit semnatar pentru următoarele domenii:

  • IAF - validare și verificare (EN ISO 14065);
  • ILAC - furnizori de încercări de competență (EN ISO/IEC 17043).

  RENAR a contribuit la evaluarea paritară a EA de către IAF, membrii echipei de evaluare EA fiind observați în cadrul evaluării efectuate la sediul RENAR și la sediul clientului RENAR. 

   
 • Cod deontologic de conduită etică şi profesională a personalului RENAR

  Prezentul cod transpune în practică o serie de valori şi principii menite să ghideze activitatea şi comportamentul personalului RENAR. Codul descrie o serie de reguli care fixează cerinţele minime acceptabile de comportament pentru orice angajat/colaborator al RENAR. Orice încălcare a acestor reguli poate afecta nu numai drepturile şi aşteptările beneficiarilor serviciilor de acreditare furnizate de RENAR, dar se poate răsfrânge negativ asupra reputaţiei şi credibilităţii RENAR.

  Continuare 

 • RENAR

  Ultimele evenimente

 • RENAR

  Ultimele noutăţi

 • RENAR

  Ultimele documente

 • RENAR

  Membru al acordurilor de recunoaştere

 • RENAR

  Cod deontologic

Noutăţi

Actualizat: 30.10.2018
Email:

Program de lucru cu publicul

Marţi 12:00 - 16:00
Miercuri, Joi 9:30 - 16:00
Vineri 10:00 - 13:00

RENAR este membru al EA, ILAC şi IAF

European Accreditation

RENAR este semnatar al EA-MLA pentru etalonare, încercări (inclusiv analize medicale), furnizori de încercări de competenţă, inspecţie, certificare sisteme de management, certificare produs, certificare persoane, validare şi verificare.

RENAR este semnatar al ILAC-MRA pentru etalonare, încercări, analize medicale, furnizori de încercări de competenţă si inspecţie.

RENAR este semnatar al IAF-MLA pentru certificare sisteme de management (mediu, calitate, energie, siguranţa alimentului, dispozitive medicale, securitatea informaţiei), certificare produs, certificare persoane şi validare şi verificare.

Login

Autentificarea pentru secţiunea membrilor RENAR s-a mutat la https://contulmeu.renar.ro/login.