Noutăţi generale

Comunicat privind migrarea la SR ISO 45001:2018

Având în vedere faptul că, în cadrul celei de-a 30 Adunări Generale Anuale a IAF din New Delhi s-a adoptat Rezoluţia IAF 2016–15 privind migrarea la ISO 45001:2018, vă comunicăm următoarele:
RENAR-main-news

Comunicat

27.05.2019 - 16:15:00

În luna decembrie 2018 CEN a aprobat:

Ca urmare a aprobării de către CEN a standardelor mai sus menționate, ASRO a adoptat ca standarde române:
SR EN ISO/IEC 17021-2: 2019 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 2: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management de mediu
SR EN ISO/IEC 17021-3: 2019 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 3: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii
Ca urmare a adoptării standardelor române anterior menționate: