Comunicat privind tranziția la ISO 50001:2018

21.02.2019 - 16:04:00

Având în vedere Rezoluția IAF 2017-14 adoptată în cadrul Adunării Generale a IAF desfășurată la Vancouver în perioada 28-30.10.2017 precum și Rezoluția EA 2017 (40) 23 adoptată în Adunarea Generală a EA desfășurată la Berlin în perioada 22-23.11.2017 cu privire la tranziția la ISO 50001: 2018, publicat la data de 21.08.2018, vă comunicăm următoarele:

1. Organismele de certificare a sistemelor de management al energiei trebuie să documenteze o politică de tranziţie la ISO 50001:2018, astfel încât încheierea tranziţiei să se finalizeze până la data de 20.08.2021.

2. Începând cu data de 21.02.2019, OEC-urile pot transmite la RENAR solicitări pentru tranziţia la ISO 50001:2018. Solicitarea se transmite în scris (formular netipizat), fără a se plăti tarif de iniţiere.

3. Impreună cu solicitarea de tranziţie OEC transmite şi:
- politica de tranziție la ISO 50001:2018,
- documentația revizuită conform ISO 50001:2018 (trebuie respectate prevederile documentului RENAR RE-01, art. 9.2.1).
Aceste documente sunt transmise cu minim 2 luni înainte de data stabilită pentru evaluare. Se aplică tariful pentru analiza documentației – etapa supraveghere.

4. RENAR va efectua evaluarea modului de implementare a politicii de tranziţie documentate de fiecare OEC, a documentației sistemului de management și a competenței personalului OEC conform noilor criterii, în cadrul evaluărilor de supraveghere planificate pentru semestrul II 2019 sau, după caz, conform politicii, de tranziție a fiecărui OEC, în anul 2020.

5. Termenul maxim până la care OEC care doresc să realizeze tranziția la ISO 50001:2018 trebuie să depună la RENAR solicitarea pentru tranziție şi documentația aferentă este 01.08.2019, pentru a asigura timpul necesar efectuării următoarelor activități: analiza documentelor și înregistrărilor transmise de OEC, planificarea și efectuarea evaluării la sediu și luarea deciziei.
La stabilirea datei la care se vor depune documentele necesare pentru tranziția la ISO 50001: 2018, OEC trebuie să aibă în vedere prevederile de la pct. 7.

6. Dacă depunerea solicitării de tranziţie şi a documentaţiei  revizuite conform ISO 50001:2018 este transmisă de OEC după data de 01.08.2019, RENAR nu garantează finalizarea procesului de acreditare faţă de noile condiţii astfel încât OEC să încheie tranziţia până la 21.02.2020.

7. OEC trebuie să finalizeze auditurile de certificare, auditurile de supraveghere sau auditurile de recertificare față de ISO 50001:2011 în termen de 18 luni de la data publicării standardului revizuit (21.02.2020).

8. Anexele la Certificatele de acreditare faţă de SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 emise pentru standardul de certificare ISO 50001:2011, rămân valabile până la termenul de finalizare al tranziției 20.08.2021.