Comunicat privind tranziţia la SR EN ISO/IEC 17025:2018

05.09.2018 - 14:02:00

În atenția laboratoarelor de încercări și etalonări!

Referitor la tranziția acreditării la SR EN ISO/IEC 17025:2018 menționăm următoarele:

Pentru mapa de documente informative conform cerințelor SR EN ISO/IEC 17025:2018, pentru laboratoarele de etalonări, accesați secțiunea “Mape documente informative” – 1.1 LE.2

Pentru mapa de documente informative conform cerințelor SR EN ISO/IEC 17025:2018, pentru laboratoarele de încercări, accesați secțiunea “Mape documente informative – 1.2 LI.2