Noutăţi generale

Sărbători de iarnă

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, RENAR vă urează un Crăciun fericit și un An Nou plin de realizări!!
RENAR-main-news

Comunicat privind retragerea SR CEN/TS 15675:2009

11.06.2019 - 15:45:00

Având în vedere faptul că, în cadrul celei de-a 43 Adunări Generale a EA, desfășurată la Roma, s-a adoptat Rezoluţia 2019 (43) 25 privind retragerea CEN/TS 15675, vă comunicăm următoarele:

1. Certificatele de acreditare care au fost emise având ca standarde de referință SR EN ISO/CEI 17025:2005 și SR CEN/TS 15675:2009 rămân valabile până la data de 30.11.2020. Vă reamintim faptul că 30.11.2020 este termenul până la care trebuie finalizată tranziția de la SR EN ISO/CEI 17025:2005 la SR EN ISO/IEC 17025:2018.

2. Pe perioada tranziției mai sus menționate, laboratoarele de încercări care nu doresc tranziția la SR EN ISO/IEC 17025:2018 trebuie să demonstreze că sunt menținute toate condițiile în care a fost acordată acreditarea (a se vedea și politica RENAR P-8.22).

3. Pe perioada tranziției mai sus menționate, laboratoarele de încercări care:

trebuie să demonstreze îndeplinirea cerințelor de acreditare aplicabile (a se vedea și politica RENAR P-8.22).

4. RENAR își rezervă dreptul de a analiza fiecare caz în parte și de a decide privind activitățile de evaluare ce vor urma.

5. Documentele/informațiile referitoare la procesul de acreditare sunt disponibile pe website-ul RENAR.