Noutăţi generale

Comunicat privind măsurile pentru prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu COVID-19

Având în vedere măsurile stabilite de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență raportate la evoluția răspândirii COVID-19 pe teritoriul României, conducerea RENAR a luat decizia ca, în perioada 13.03.2020 – 31.03.2020, activitatea de relații cu publicul să se desfășoare numai prin telefon sau prin corespondență electronică.
RENAR-main-news

Comunicat privind retragerea SR CEN/TS 15675:2009

11.06.2019 - 15:45:00

Având în vedere faptul că, în cadrul celei de-a 43 Adunări Generale a EA, desfășurată la Roma, s-a adoptat Rezoluţia 2019 (43) 25 privind retragerea CEN/TS 15675, vă comunicăm următoarele:

1. Certificatele de acreditare care au fost emise având ca standarde de referință SR EN ISO/CEI 17025:2005 și SR CEN/TS 15675:2009 rămân valabile până la data de 30.11.2020. Vă reamintim faptul că 30.11.2020 este termenul până la care trebuie finalizată tranziția de la SR EN ISO/CEI 17025:2005 la SR EN ISO/IEC 17025:2018.

2. Pe perioada tranziției mai sus menționate, laboratoarele de încercări care nu doresc tranziția la SR EN ISO/IEC 17025:2018 trebuie să demonstreze că sunt menținute toate condițiile în care a fost acordată acreditarea (a se vedea și politica RENAR P-8.22).

3. Pe perioada tranziției mai sus menționate, laboratoarele de încercări care:

trebuie să demonstreze îndeplinirea cerințelor de acreditare aplicabile (a se vedea și politica RENAR P-8.22).

4. RENAR își rezervă dreptul de a analiza fiecare caz în parte și de a decide privind activitățile de evaluare ce vor urma.

5. Documentele/informațiile referitoare la procesul de acreditare sunt disponibile pe website-ul RENAR.