Noutăţi generale

Comunicat privind aplicarea standardului SR ISO/IEC TS 17021-10:2018

Având în vedere Rezoluția IAF 2018-16 adoptată în cadrul Adunării Generale a IAF desfășurată la Singapore în data de 31.10.2018, Rezoluția EA 2018(42) 18 adoptată în cadrul Adunării Generale a EA desfășurată la București în perioada 21-22.11.2018, vă comunicăm următoarele:
RENAR-main-news

Comunicat privind migrarea la SR ISO 45001:2018

26.05.2018 - 12:07:00

Având în vedere faptul că, în cadrul celei de-a 30 Adunări Generale Anuale a IAF din New Delhi s-a adoptat Rezoluţia IAF 2016–15 privind migrarea la ISO 45001:2018, vă comunicăm următoarele:

1. Organismele de certificare a sistemelor de management al sănătății și securității ocupaționale trebuie să documenteze o politică de migrare de la SR OHSAS 18001:2008 la SR ISO 45001:2018, ținând seama de prevederile documentului IAF MD 21:2018. Data finalizării migrării este 31 martie 2021.

2. OEC care doresc migrarea la SR ISO 45001:2018 trebuie să transmită la RENAR o solicitare (formular netipizat).

3. Începând cu data de 01.01.2019 RENAR efectuează verificarea implementării de către OEC a SR ISO 45001:2018 de regulă în cadrul evaluărilor de supraveghere planificate. OEC pot transmite la RENAR politica de migrare la SR ISO 45001:2018, precum și documentația refăcută conform SR ISO 45001:2018.

4. Echipele de evaluare RENAR vor efectua evaluarea modului de implementare a:

5. În cazul în care în urma evaluărilor de supraveghere sunt identificate neconformități acestea vor fi clasificate conform politicii P-16. 

Eliminarea neconformităților se poate demonstra de către OEC, cel târziu la evaluarea de supraveghere următoare, aferentă anului 2020, dar nu mai târziu de 01.10.2020, astfel încât RENAR să poată lua decizia de acreditare pentru competența OEC de a desfășura activități de certificare conform SR ISO 45001:2018 până cel târziu 31.03.2021, data finalizării perioadei de migrare.

6. Începând cu data de 01.03.2019 RENAR nu mai primește solicitări de acreditare conform SR OHSAS 18001:2008.