Comunicat privind intrarea în vigoare a standardului SR EN ISO/IEC 27001:2018

30.10.2018 - 13:05:00

La data de 31.01.2018 a intrat în vigoare standardul SR EN ISO/IEC 27001:2018 ”Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securității informației. Cerințe”, standard ce înlocuiește standardul SR ISO/CEI 27001:2013.

Organismele de certificare a sistemelor de management al securității informației acreditate, care doresc să efectueze servicii de audit și certificare față de această ediție a standardului, trebuie să transmită la RENAR documentele prevăzute la art. 9.2.1 din Regulamentul pentru acreditare cod: RE-01, Ediția 19.03.2018.

Termenul maxim până la care se pot transmite documentele este 31.12.2018.