Comunicat privind aplicarea standardului SR ISO/IEC TS 17021-10:2018

15.04.2019 - 11:05:00

Având în vedere Rezoluţia IAF 2018-16 adoptată în cadrul Adunării Generale a IAF  desfăşurată la Singapore în data de 31.10.2018, Rezoluţia EA 2018(42) 18 adoptată în cadrul Adunării Generale a EA desfăşurată la Bucureşti în perioada 21-22.11.2018, vă comunicăm următoarele:

    1. Organismele de certificare a sistemelor de management al sănătăţii și securităţii ocupaţionale acreditate sau în curs de acreditare trebuie să documenteze o politică de tranziţie la SR ISO/IEC TS 17021-10:2018 astfel încât tranziţia să se finalizeze până la data de 31.03.2020.

    2. Organismele de certificare a sistemelor de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale acreditate sau în curs de acreditare trebuie să transmită la RENAR documentaţia revizuită conform SR ISO/IEC TS 17021-10:2018 (trebuie respectate prevederile documentului RENAR RE-01, art. 9.2.1). Aceste documente sunt transmise cu minim 2 luni înainte de data stabilită pentru evaluare. Se aplică tariful pentru etapa analiza documentaţiei.

    3. RENAR va efectua evaluarea modului de implementare a politicii de tranziţie documentate de fiecare OEC:

    4. În cazul în care în urma evaluărilor sunt identificate neconformităţi, acestea vor fi tratate conform politicii P-16. Eliminarea neconformităţilor se poate demonstra de către OEC, cel mai târziu până la data de 17.02.2020.

    5. Dacă un organism de certificare acreditat doreşte să fie evaluat conform SR ISO/IEC TS 17021-10:2018 mai devreme decât reevaluarea sau evaluarea de supraveghere programată, acesta poate solicita RENAR să efectueze o evaluare extraordinară şi achită costurile aferente acestei evaluări.

    6. Anexele certificatelor de acreditare emise faţă de SR EN ISO/IEC 17021-1:2015 şi care precizează ca document de referinţă pentru certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale SR OHSAS 18001:2008 rămân valabile până la data de 31.03.2021.