Comunicat cu privire la modul de completare a solicitării de reevaluare (reînnoirea acreditării)

20.01.2020 - 15:42:00

Având în vedere intrarea în vigoare a Regulamentului pentru acreditare RE-01, Ediția 26.11.2019, pentru asigurarea conformității procesului de evaluare în vederea acreditării cu cerințele SR EN ISO/IEC 17011:2018,

OEC care solicită reevaluarea pentru un nou ciclu de acreditare pentru aceleași activități de evaluare a conformității și fără modificarea domeniului acreditat, NU va mai completa formularul “Lista domeniilor pentru care se solicită acreditarea”.

În cazul în care există modificări ale domeniului de acreditare (de ex.: modificarea ediției unui standard de metodă/document de referință) sau OEC solicită restrângerea domeniului de acreditare, atunci se va depune o cerere netipizată în care se vor specifica aceste modificări/restrângeri.

În cazul în care OEC solicită extinderea domeniului de acreditare cu ocazia reevaluării, se va proceda conform capitolului 12 din RE-01. Solicitarea pentru extinderea domeniului de acreditare va fi distinctă de solicitarea de reevaluare (pe formularul F01-1-PR-14 sau F01-2-PR-14 se bifează căsuța aferentă extinderii). În aceasta situație este necesară completarea formularului Lista domeniilor pentru care se solicită acreditarea.