Noutăţi generale

Comunicat privind aplicarea standardului SR ISO/IEC TS 17021-10:2018

Având în vedere Rezoluția IAF 2018-16 adoptată în cadrul Adunării Generale a IAF desfășurată la Singapore în data de 31.10.2018, Rezoluția EA 2018(42) 18 adoptată în cadrul Adunării Generale a EA desfășurată la București în perioada 21-22.11.2018, vă comunicăm următoarele:
RENAR-main-news

Completări referitoare la efectuarea tranziției la ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015

23.04.2018 - 16:59:00

Completări referitoare la efectuarea tranziției la ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015

În urma discuțiilor purtate în ședința Comitetului Tehnic al IAF, desfășurată în cadrul Ședințelor Comune Semestriale IAF/ILAC la Frankfurt în perioada 4-11 Aprilie 2018, s-au stabilit următoarele:

Certificatele de conformitate emise față de ISO 9001:2008 și ISO 14001:2004 vor expira pe data de 15 Septembrie 2018 și nu vor mai fi valabile după această dată.

Atunci când activitățile de tranziție sunt finalizate cu succes înainte de 15 septembrie 2018, data expirării noului certificat este stabilită pe baza datei de expirare a certificatului existent. Data de emitere a noului certificat trebuie să fie în data când s-a luat decizia de certificare sau după această dată.

Dacă organismul de certificare nu a finalizat auditul de tranziție sau organismul de certificare nu a putut verifica implementarea corecțiilor și acțiunilor corective pentru orice neconformitate majoră înainte de 15 Septembrie 2018, atunci certificarea față de noile versiuni ale standardelor nu trebuie să fie recomandată.

Clientul trebuie să fie informat și trebuie să i se explice consecințele.

După 15 Septembrie 2018, organismul de certificare poate emite în următoarele 6 luni (până la 15 Martie 2019) un certificat de conformitate față de noua versiune, cu condiția ca procesul de audit să fi fost inițiat înainte de 15 septembrie 2018 și activitățile de tranziție semnificative să fi fost finalizate.

Data efectivă de pe certificatul emis față de noua versiune a standardului trebuie să fie data când s-a luat decizia de recertificare sau după această dată, iar data expirării trebuie să se bazeze pe ciclul de certificare anterior.