• Declarație Comună a Xiao Jianhua, Președinte IAF și Etty Feller, Președinte ILACZiua Mondială a Acreditării 2019 (#WAD2019) - Acreditarea: Adăugă plus valoare lanțurilor de aprovizionare - Ziua Mondială a Acreditării 2019 subliniază rolul acreditării în adăugarea de plus valoare lanțurilor de aprovizionare.

  Lanțurile de aprovizionare au un rol esențial în furnizarea de produse și servicii consumatorilor, companiilor și sectorului public, în timp util și într-o manieră eficientă din punct de vedere al costurilor şi al calității. Lanțurile de aprovizionare continuă să evolueze de la sisteme complexe care traversează multiple frontiere către lanțuri de aprovizionare noi și diverse, menite să asigure îndeplinirea tuturor cerințelor părților interesate, inclusiv necesitatea asigurării sustenabilității și aprovizionării responsabile. Acreditarea și, împreună cu aceasta, alte instrumente ale infrastructurii calității cum sunt standardele, metrologia și evaluarea conformității, furnizează instrumente acceptate pe scară largă care dau valoare lanțului de aprovizionare.

  Continuare..

 • Comunicat privind tranziţia la FSSC 22000 (v. 5)

  Având în vedere faptul că Fundația FSSC 22000 a publicat schema FSSC 22000 v. 5 în luna mai 2019, vă comunicăm următoarele:

  Comunicat privind retragerea SR CEN/TS 15675:2009

  Având în vedere faptul că, în cadrul celei de-a 43 Adunări Generale a EA, desfășurată la Roma, s-a adoptat Rezoluţia 2019 (43) 25 privind retragerea CEN/TS 15675, vă comunicăm următoarele:

  Comunicat

  În luna decembrie 2018 CEN a aprobat textul ISO/IEC 17021-2:2016 ca EN ISO/IEC 17021-2:2018 fără nicio modificare şi textul ISO/IEC 17021-3:2017 ca EN ISO/IEC 17021-3:2018 fără nicio modificare.

  Comunicat privind aplicarea standardului SR ISO/IEC TS 17021-10:2018

  Având în vedere Rezoluția IAF 2018-16 adoptată în cadrul Adunării Generale a IAF desfășurată la Singapore în data de 31.10.2018, Rezoluția EA 2018(42) 18 adoptată în cadrul Adunării Generale a EA desfășurată la București în perioada 21-22.11.2018, vă comunicăm următoarele:
 • A fost actualizat Regulamentul pentru acreditare RE-01

  A fost actualizat Regulamentul pentru acreditare, cod RENAR RE-01.

  A fost actualizată Anexa 2-MM-01

  A fost actualizată Anexa 2-MM-01 - Activitățile de acreditare ale RENAR.

  A fost actualizată Politica privind promovarea acreditării și stabilirea schemelor de acreditare

  A fost actualizată Politica privind promovarea acreditării și stabilirea schemelor de acreditare.

  A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-1.3 LM

  A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare în domeniul acreditării laboratoarelor medicale conform SR EN ISO 15189:2013.
 • RENAR a devenit semnatar al IAF MLA pentru validare și verificare și al ILAC MRA pentru furnizori de încercări de competență

  Ca urmare a deciziilor luate în luna mai de IAF, respectiv ILAC, EA a fost recunoscut ca organism regional de cooperare pentru domeniile validare și verificare, respectiv furnizori de încercări de competență.

  Astfel, RENAR, membru al EA, a devenit semnatar pentru următoarele domenii:

  • IAF - validare și verificare (EN ISO 14065);
  • ILAC - furnizori de încercări de competență (EN ISO/IEC 17043).

  RENAR a contribuit la evaluarea paritară a EA de către IAF, membrii echipei de evaluare EA fiind observați în cadrul evaluării efectuate la sediul RENAR și la sediul clientului RENAR. 

   
 • Politica privind protecția datelor cu caracter personal

  Această politică descrie modul în care datele personale trebuie colectate, utilizate, comunicate și stocate pentru a fi în concordanță cu regulile RENAR referitoare la protecția datelor și, de asemenea, să îndeplinească prevederile reglementărilor specifice în vigoare.

  Persoana vizată își exercită drepturile prin trimiterea unei solicitări scrise:

  • prin poștă, la adresa: București, sector 3, Calea Vitan nr. 242, România, Sediul RENAR - În atenția Responsabilului cu protecția datelor
  • prin e-mail, la adresa: protectia.datelor@renar.ro 

 • RENAR

  Ultimele evenimente

 • RENAR

  Ultimele noutăţi

 • RENAR

  Ultimele documente

 • RENAR

  Membru al acordurilor de recunoaştere

 • RENAR

  Protecţia datelor cu caracter personal

Noutăţi

Actualizat: 09.09.2019
Email:

Program de lucru cu publicul

Marţi 12:00 - 16:00
Miercuri, Joi 9:30 - 16:00
Vineri 10:00 - 13:00

RENAR este membru al EA, ILAC şi IAF

European Accreditation

RENAR este semnatar al EA-MLA pentru etalonare, încercări (inclusiv analize medicale), furnizori de încercări de competenţă, inspecţie, certificare sisteme de management, certificare produs, certificare persoane, validare şi verificare.

RENAR este semnatar al ILAC-MRA pentru etalonare, încercări, analize medicale, furnizori de încercări de competenţă si inspecţie.

RENAR este semnatar al IAF-MLA pentru certificare sisteme de management (mediu, calitate, energie, siguranţa alimentului, dispozitive medicale, securitatea informaţiei), certificare produs, certificare persoane şi validare şi verificare.

Login

Autentificarea pentru secţiunea membrilor RENAR s-a mutat la https://contulmeu.renar.ro/login.