Noutăţi generale

Comunicat privind migrarea la SR ISO 45001:2018

Având în vedere faptul că, în cadrul celei de-a 30 Adunări Generale Anuale a IAF din New Delhi s-a adoptat Rezoluţia IAF 2016–15 privind migrarea la ISO 45001:2018, vă comunicăm următoarele..
RENAR-main-news

Scrisoare deschisă către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate

27.10.2017 - 11:34:00

Odată cu publicarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate s-a creat o stare de confuzie între noțiunea de acreditare definită de această lege și conceptul de acreditare prevăzut de Regulamentul (CE) nr.765/2008. Din ce în ce mai mulți reprezentanți ai laboratoarelor medicale ne solicită și nouă lămuriri asupra utilizării celor două acreditări:

RENAR nu a reacționat și nu și-a propus să reacționeze, dar, din păcate, acum câteva zile, pe site-ul ANMCS la rubrica ”Întrebări și răspunsuri” au apărut următoarele:

Întrebare: Acreditarea ANMCS înlocuiește acreditarea RENAR pentru laboratoare?

Răspuns: Existența certificării/acreditării RENAR reprezintă pentru laboratoare o dovadă a preocupării pentru calitatea serviciilor oferite dar nu este echivalentă acreditării ANMCS și nu reprezintă o condiție obligatorie pentru acreditare.

În acest context, suntem obligați să facem următoarele precizări:

Stimați reprezentanți ai ANMCS, care răspundeți la întrebări și prezentați aprecieri privind acreditarea RENAR, vă rugăm să nu mai alimentați confuzia generală privind acreditarea laboratoarelor de analize medicale.

Poziția RENAR este foarte clară. RENAR efectuează acreditări în conformitate cu cerințele standardului armonizat EN ISO 15189, având recunoaștere, la nivel european și internațional, atât acreditarea acordată de RENAR cât și standardul de acreditare.

Acreditarea, în accepțiunea Regulamentului (CE) nr.765/2008, efectuată de RENAR conferă încredere în competența laboratoarelor de a efectua analizele medicale precum și recunoașterea acestora.