Noutăţi generale

Comunicat privind migrarea la SR ISO 45001:2018

Având în vedere faptul că, în cadrul celei de-a 30 Adunări Generale Anuale a IAF din New Delhi s-a adoptat Rezoluţia IAF 2016–15 privind migrarea la ISO 45001:2018, vă comunicăm următoarele..
RENAR-main-news

Comunicat privind tranziția la standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018

15.05.2018 - 15:02:00

În conformitate cu Rezoluția ILAC GA 20.15 adoptată de Adunarea Generală a ILAC din 4 noiembrie 2016, s-a stabilit o perioadă de tranziție la ISO/IEC 17025:2017 de 3 ani de la data publicării standardului de către ISO, pentru ca laboratoarele acreditate să implementeze noile cerințe ale standardului.

De asemenea, același comunicat prevede ca până la încheierea perioadei de tranziție de 3 ani, atât SR EN ISO/CEI 17025:2005, cât și SR EN ISO/IEC 17025:2018, sunt valabile și aplicabile.

Începând cu 30 noiembrie 2020 nu va mai fi recunoscută acreditarea laboratoarelor de încercări și etalonări, conform SR EN ISO/CEI 17025:2005.

Laboratoarele deja acreditate conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 care doresc să realizeze tranziția trebuie să respecte prevederile Politicii RENAR pentru tranziția la acest standard, publicată pe site-ul RENAR.

Informații suplimentare:

https://www.iso.org/publication/PUB100424.html prezentare generală a standardului ISO/IEC 17025

Comunicatul comun ISO / ILAC  – SR EN ISO/CEI 17025:2005 și SR EN ISO/IEC 17025:2018 rămân valabile pe perioada de tranziție de 3 ani 

ISO video – prezentare avantaje ISO/IEC 17025:2017

ISO Brochure – referitoare la ISO/IEC 17025:2017