Noutăţi generale

Scrisoare deschisă către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate

Odată cu publicarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate s-a creat o stare de confuzie între noțiunea de acreditare definită de această lege și conceptul de acreditare prevăzut de Regulamentul (CE) nr.765/2008.
RENAR-main-news

A fost aprobată Politica P-8.20 referitoare la tranziţia la SR ISO/IEC 17021-2:2017

13.09.2017 - 12:17:00

Vă informăm că s-a aprobat Politica de tranziţie la SR ISO/IEC 17021-2:2017. Aceasta este publicată în cadrul mapei de documente informative 5.2.2 SMM.