Noutăţi generale

Comunicat privind tranziția la standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018

În conformitate cu Rezoluția ILAC GA 20.15 adoptată de Adunarea Generală a ILAC din 4 noiembrie 2016, s-a stabilit o perioadă de tranziție la ISO/IEC 17025:2017 de 3 ani de la data publicării standardului de către ISO, pentru ca laboratoarele acreditate să implementeze noile cerințe ale standardului.
RENAR-main-news

Comunicat privind acreditarea în cadrul schemei MRV Transport Maritim

20.04.2018 - 12:52:00

Comunicat privind acreditarea în cadrul schemei MRV Transport Maritim (monitorizare, raportare şi verificare a emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim), conform Regulamentului (UE) 2015/757 şi Regulamentului (UE) 2016/2072


Urmare a publicării Regulamentului (UE) 2015/757 şi Regulamentului (UE) 2016/2072 şi adoptării Hotărârii Guvernului nr. 22/2018, RENAR a dezvoltat în cadrul domeniului OV "Organisme de verificare emisii de gaze cu efect de seră" o nouă schemă de acreditare, cod 9.2 OV, Transport maritim, în conformitate cu cerinţele standardului de referinţă SR EN ISO 14065.

Mapa cu documente informative aferente acestei scheme este disponibilă publicului interesat pentru acreditare în acest domeniu, pe site-ul RENAR.