Noutăţi generale

Scrisoare deschisă către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate

Odată cu publicarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate s-a creat o stare de confuzie între noțiunea de acreditare definită de această lege și conceptul de acreditare prevăzut de Regulamentul (CE) nr.765/2008.
RENAR-main-news

Actualizare documente RENAR

30.06.2017 - 11:39:00

Vă informăm că au fost elaborate/ actualizate următoarele documente:

A fost retrasă Politica privind tranziţia la SR EN ISO/CEI 17021-1:2015, Cod: P-7.9