Noutăţi generale

Comunicat privind migrarea la SR ISO 45001:2018

Având în vedere faptul că, în cadrul celei de-a 30 Adunări Generale Anuale a IAF din New Delhi s-a adoptat Rezoluţia IAF 2016–15 privind migrarea la ISO 45001:2018, vă comunicăm următoarele..
RENAR-main-news

 

ATENŢIE! Această pagină conţine secţiunile de noutăţi generale şi modificări documente mai vechi de 1 an, de aceea informaţia poate fi perimată sau poate conţine legături către documente retrase.

A fost introdus Regulamentul specific de acreditare RS-8.4 OR.2

04.01.2017

news_image
Vă informăm că a fost introdus Regulamentul specific de acreditare în domeniul reglementat de Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS).

Programul casieriei RENAR în perioada sărbătorilor de iarnă

23.12.2016

news_image
În perioada 27 decembrie 2016 - 3 ianuarie 2017 casieria RENAR este închisă.

Program sărbători de iarnă

23.12.2016

news_image
Programul de lucru cu publicul se desfăşoară între orele 09:00 - 13:00.

Modificarea codurilor alocate certificatelor de acreditare

20.12.2016

news_image
În vederea alinierii la codificarea prevăzută în Anexa 2-MM-01, codurile alocate certificatelor de acreditare se modifică.

Au fost actualizate documentele F01-1-PR-14, F01-2-PR-14 şi RS-03-OI

15.12.2016

news_image
Au fost actualizate documentele F01-1-PR-14, F01-2-PR-14 şi RS-03-OI

Politici de tranziţie

30.11.2016

news_image
Vă informăm că au fost elaborate politicile de tranziţie P-8.17 si P-8.18

A fost actualizat RS-1.2.3 LI

30.11.2016

news_image
A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare în domeniul acreditării laboratoarelor de încercări – măsurarea emisiilor de la surse fixe – conform SR EN ISO/CEI 17025:2005

Au fost actualizate documentele RE-02 şi P-17

23.11.2016

news_image
Au fost actualizate Politica privind supravegherea și reevaluarea, Cod P-17 şi Regulamentul privind utilizarea mărcii naționale de acreditare, referirea la statutul de acreditat al unui organism de evaluare a conformității și la statutul RENAR de semnatar al acordurilor de recunoaștere multilaterală, Cod RE-02, Ediția 22.11.2016, cu anexele aferente.

Rezoluţii EA/ IAF/ ILAC

21.11.2016

news_image
Au fost publicate rezoluţiile EA/ IAF/ ILAC.

RENAR a devenit semnatar al IAF MLA pentru domeniul certificare persoane

21.11.2016

news_image
Vă informăm că începând cu 20 octombrie 2016, RENAR a devenit semnatar al IAF MLA pentru domeniul certificare persoane (ISO/IEC 17024).

Au fost actualizate Regulamentele specifice RS-7.5 ON şi RS-9 OV

11.11.2016

news_image
Au fost actualizate Regulamentele specifice de acreditare RS-7.5 ON şi RS-9 OV

A fost actualizată Anexa 2-MM-01

04.11.2016

news_image
A fost actualizată Anexa 2-MM-01 Activităţile de acreditare ale RENAR

Elaborare şi actualizare documente RENAR

14.10.2016

news_image
Au fost elaborate/ actualizate documentele: P-13, P-27, PR-08, PR-09, RS-5.3 SI.2, F01-1-PR-14, F01-2-PR-14, F03-35-PR-14

Încercare de compentenţă în domeniul etalonări-presiuni

04.10.2016

news_image
Danish Technological Institute, acreditat de către DANAK, organizează o încercare de competenţă în domeniul etalonări-presiuni.

A fost actualizat regulamentul specific RS-8.1 OR

30.09.2016

news_image
A fost actualizat regulamentul specific de acreditare RS-8.1 OR

Au fost actualizate regulamentele specifice RS-7.2 ON şi RS-7.6 ON

29.09.2016

news_image
Au fost actualizate regulamentele specifice de acreditare RS-7.2 ON şi RS-7.6 ON.

Retragere politici de tranziţie

15.09.2016

news_image
Au fost retrase politicile de tranzitie P-8.2, P-8.6, P-8.12, P-8.14, P-8.16.

A fost aprobată politica privind tranziția la SR ISO/IEC 27006:2016

15.09.2016

news_image
A fost aprobată politica privind tranziția la SR ISO/IEC 27006:2016, Cod: P-7.10

A fost actualizat formularul Acceptare primire factură electronică

22.08.2016

news_image
A fost actualizat formularul Acceptare primire factură electronică, cod RENAR: F43-PR-14

A fost retras documentul Politica privind supravegherea şi reevaluarea

16.08.2016

news_image
A fost retras documentul Politica privind supravegherea şi reevaluarea Cod: P-17, ediţia din 15.01.2015.

A fost actualizat Regulamentul specific RS-7.18 ON

08.08.2016

news_image
A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare în domeniul reglementat de HG nr. 74/26.01.2011 privind siguranța jucăriilor, care transpune Directiva 2009/48/CE

Actualizare formulare mape RENAR

20.07.2016

news_image
Au fost actualizate următoarele formulare din mapele de documente informative: F01-1-PR-14, F01-2-PR-14, F02-PR-14, F06-PR-14...

Actualizare documente RENAR

18.07.2016

news_image
Au fost actualizate documentele: P-16, P-17, P-21, RE-01 şi RE-02

A fost retras documentul Criterii generale pentru acreditare

18.07.2016

news_image
A fost retras documentul Criterii generale pentru acreditare, Cod RENAR CR-00.

A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-7.16 ON

15.07.2016

news_image
A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare în domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 305/2011

A fost aprobat Regulamentul specific de acreditare în domeniul reglementat de HG nr.410/2015

30.06.2016

news_image
A fost aprobat Regulamentul specific de acreditare în domeniul reglementat de HG nr.410/2015 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a ascensoarelor și pentru punerea la dispoziție pe piață a componentelor de siguranță pentru ascensoare, care transpune Directiva 2014/33/UE, Cod: RS-7.7 ON

A fost actualizat formularul Solicitare pentru acreditare

30.06.2016

news_image
A fost actualizat formularul Solicitare pentru acreditare, Cod: F01-PR-14

A fost actualizat formularul Lista domeniilor pentru care se solicită acreditarea – FSSC 22000

16.06.2016

news_image
A fost actualizat formularul Lista domeniilor pentru care se solicită acreditarea – FSSC 22000

A fost actualizat Regulamentul specific RS-4 PR.2

14.06.2016

news_image
A fost actualizat documentul Regulament specific de acreditare pentru organismele care certifică produse, procese și servicii conform SR EN ISO/CEI 17065:2013

Programul de lucru cu publicul pentru ziua de 9 iunie 2016

08.06.2016

news_image
Datorită sărbătoririi festive a Zilei Internaţionale a Acreditării, mâine 9 iunie 2016 nu se lucrează cu publicul.

Acordul privind Factura Electronică

02.06.2016

news_image
Vă rugăm să transmiteți la RENAR Acordul privind Factura Electronică în vederea luării în evidență.

A fost actualizat formularul Lista domeniilor pentru care se solicită acreditarea – EN

30.05.2016

news_image
A fost actualizat formularul Lista domeniilor pentru care se solicită acreditarea – EN, Cod: F03-13-PR-14

Mapa pentru domeniul reglementat de HG nr. 245/2016

21.04.2016

news_image
A fost publicată mapa de documente informative pentru domeniul reglementat de HG nr. 245/2016.

Comunicat

20.04.2016

news_image
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 96/2014 au fost publicate directivele din Pachetul legislativ de aliniere la Noul Cadru Legislativ (NLF). Termenul limită pentru preluarea întregului pachet legislativ este 20 aprilie 2016.

Actualizare formulare mape documente informative

18.04.2016

news_image
Au fost actualizate formularele F03-19-PR-14 şi F05-5-PR-14.

Ziua Mondială a Acreditării 2016

14.04.2016

news_image
Acreditarea: Un instrument global pentru susținerea Politicilor Publice. Ziua Mondială a Acreditării 2016 se concentrează pe susținerea furnizorilor de acreditare ca un instrument pentru toate domeniile din sectorul public - guvern național și local, autorități de reglementare. Acreditarea este un instrument global care contribuie la abordarea nevoilor locale, naționale și internaționale de către guverne. Standardele, evaluarea conformității și acreditarea sunt toate instrumente destinate pieței, care pot fi utilizate de către factorii de decizie politică la nivel guvernamental pentru a oferi o mai bună reglementare, protecție a mediului, siguranță publică, prevenire a fraudei, piețe echitabile și eficiente și încredere publicului.

A fost publicată mapa de documente informative pentru domeniul reglementat de HG nr. 197/2016

11.04.2016

news_image
A fost publicată mapa de documente informative pentru domeniul reglementat de HG nr. 197/2016 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție pe piață și controlul explozivilor de uz civil, care transpune Directiva 2014/28/UE.

A fost aprobată Politica P-8.16

06.04.2016

news_image
A fost aprobată Politica de tranziţie la Directiva 2014/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26.02.2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață și controlul explozivilor de uz civil, transpusă prin Hotărârea Guvernului nr.197/05.04.2016

A fost actualizat formularul F03-27-PR-14

28.03.2016

news_image
Vă informăm că a fost actualizat formularul Lista domeniilor pentru care se solicită acreditarea - OT.

Modificări formulare RENAR

25.03.2016

news_image
Au fost actualizate formularele F01-PR-14 si F03-23-PR-14.

A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-1.2.1 LI

22.03.2016

news_image
A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare în domeniul acreditării laboratoarelor de încercări – măsurarea emisiilor de la surse fixe conform SR EN ISO CEI 17025:2005.

Actualizare formular F05-9-PR-14

15.03.2016

news_image
A fost actualizată matricea de corespondenţă F05-9-PR-14.

A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-1.2.1 LI

10.03.2016

news_image
A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare în domeniul acreditării laboratoarelor de încercări – măsurarea emisiilor de la surse fixe conform SR EN ISO CEI 17025:2005.

Modificări formulare

07.03.2016

news_image
A fost retras F10-1-PR-14 din mapa 2 IC Furnizori de încercări de competenţă, acesta fiind înlocuit cu F10-1-PR-14.

Stadiul acreditării laboratoarelor medicale

03.03.2016

news_image
În atenţia laboratoarelor medicale care au fost evaluate în vederea tranziţiei la SR EN ISO 15189:2013, reînnoirii acreditării/ extinderii

Au fost actualizate Politicile P-15 şi P-16

15.02.2016

news_image
Au fost actualizate Politica privind acreditarea transfrontalieră şi Politica privind tratarea neconformităţilor constatate la evaluarea OEC

Schimbare în sistemul de acreditare din Ungaria

15.02.2016

news_image
Organismul naţional de acreditare din Ungaria - NAT şi-a încetat activitatea din 31 decembrie 2015.

A fost introdusă mapa de documente 7.18 ON

08.02.2016

news_image
A fost introdusă mapa pentru organismele de evaluare a conformităţii în domeniul reglementat de HG nr. 74/26.01.2011

A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-7.4 ON

08.02.2016

news_image
A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare în domeniul reglementat de HG nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, care transpune Directiva 2000/14/CE.

A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-1.3 LM.2

15.01.2016

news_image
A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-1.3 LM.2

A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-10 OT

14.01.2016

news_image
A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-10 OT

Modificări documente

07.01.2016

news_image
Au fost introduse/actualizate documentele: RS-5.2 SM împreună cu anexele acestuia, F01-PR-14 şi F03-8-PR-14.

Au fost actualizate formularele F01-PR-14 şi F05-6-PR-14

22.12.2015

news_image
Au fost actualizate formularele Solicitare pentru acreditare (cod RENAR F01-PR-14) şi Matricea de corespondență între cerințele standardului SR EN ISO/CEI 17021-1 și documentația OEC (cod RENAR F05-6-PR-14).

A fost introdus Regulamentul specific de acreditare RS-5.2 SA.2

26.11.2015

news_image
A fost introdus Regulamentul specific de acreditare în domeniul acreditării organismelor care efectuează audit şi certificare a sistemelor de management al siguranţei alimentelor conform ISO/TS 22003:2013.

A fost introdus Regulamentul specific de acreditare RS-7.6 ON

24.11.2015

news_image
A fost introdus Regulamentul specific de acreditare în domeniul reglementat de HG nr. 711/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare, care transpune Directiva 2014/32/UE.

A fost retras Regulamentul specific de acreditare RS-8.3 OR

19.11.2015

news_image
Retragere Regulament specific de acreditare în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică - cod: RS-8.3 OR (standard de acreditare: SR EN 45011:2001).

Lista tarifelor de acreditare pentru alte servicii aferente procesului de evaluare

19.11.2015

news_image
În sedința Consiliului Director din 08.04.2015 a fost aprobată Lista tarifelor de acreditare pentru alte servicii aferente procesului de evaluare...

Anunț referitor la Certificatul de acreditare

16.11.2015

news_image
Certificatul de acreditare nu exonerează OEC de obligația de a obține toate aprobările și autorizațiile necesare pentru funcționarea sa conform legii.

Modificări documente RENAR

16.11.2015

news_image
Vă informăm că au fost aprobate documentele de mai jos. Acolo unde a fost cazul, ediţiile anterioare au fost retrase..

A fost aprobat Regulamentul specific de acreditare RS-8.2 OR

02.11.2015

news_image
A fost aprobat Regulamentul specific de acreditare în domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, cod RENAR RS-8.2 OR.

Politica privind tranziția la ISO/IEC 17021-1:2015

25.10.2015

news_image
A fost aprobată Politica privind tranziția la ISO/IEC 17021-1:2015, cod RENAR: P-7.9.

A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-3 OI

19.10.2015

news_image
A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare pentru organismele care efectuează inspecții conform SR EN ISO/CEI 17020:2012, cod RENAR RS-3 OI.

Au fost actualizate documentele P-11 şi RE-02

13.10.2015

news_image
Au fost actualizate documentele Regulament privind utilizarea mărcii naţionale de acreditare, referirea la statutul de acreditat al unui organism de evaluare a conformității și la statutul RENAR de semnatar al acordurilor de recunoaştere multilaterală (cod RENAR RE-02) și Politica privind utiliarea mărcii naționale de acreditare (Cod RENAR P-11)

Comunicat privind tranziţia la ISO 9001:2015

09.10.2015

news_image
Având în vedere faptul că în data de 23 octombrie 2013, în cadrul celei de-a 27 Adunări Generale a IAF din Seul, s-a adoptat Rezoluţia IAF 2013–15 privind tranziţia la ISO 9001:2015, publicarea Ghidului IAF ID 9:2015, precum și publicarea de către ISO a standardului ISO 9001:2015 la data de 22.09.2015, vă comunicăm următoarele..

Comunicat privind tranziţia la ISO 14001:2015

09.10.2015

news_image
Având în vedere faptul că în data de 17 octombrie 2014, în cadrul celei de-a 27 Adunări Generale a IAF din Vancouver, s-a adoptat Rezoluţia IAF 2014–11 privind tranziţia la ISO 14001:2015, publicarea Ghidului IAF ID 10:2015, precum și publicarea de către ISO a standardului ISO 14001:2015 la data de 14.09.2015, vă comunicăm următoarele..

Actualizare formulare mape de documente informative

29.09.2015

news_image
Au fost actualizate următoarele formulare din mapele de documente informative: Solicitare pentru acreditare, Cod RENAR F01-PR-14, Lista documentelor depuse de OEC; Cod RENAR F02-PR-14, Lista documentelor depuse de OEC; Cod RENAR F02-1-PR-14...

Retragere regulamente specifice

24.09.2015

news_image
Au fost retrase Regulamentele specifice RS-5.2 SM şi RS-4 PR.

A fost aprobat Regulamentul specific RS-7.11 ON

24.09.2015

news_image
A fost aprobat Regulamentul specific de acreditare în domeniul reglementat de HG nr.123/25.02.2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, care transpune Directiva 2014/68/UE, Cod RENAR: RS-7.11 ON.

Actualizare Regulamente specifice de acreditare

23.09.2015

news_image
Au fost actualizate Regulamentul specific de acreditare reglementat de Regulamentul (UE) nr. 305/2011 şi Regulamentul specific de acreditare în domeniul acreditării organismelor de certificare a sistemelor de management al energiei

A fost introdusă Politica P-8.15

15.09.2015

news_image
A fost aprobată Politica privind tranziția la SR ISO 50003:2015, cod RENAR P-8.15.

A fost actualizată Politica P-04

02.09.2015

news_image
A fost actualizată Politica privind utilizarea în acreditare a încercărilor de competenţă şi a comparărilor interlaboratoare, cod RENAR: P-04

Traducere documente IAF

31.07.2015

news_image
Au fost traduse în limba româna documentele IAF ID 9:2015 şi IAF ID 10:2015.

Traducere documente ILAC

31.07.2015

news_image
Au fost traduse și actualizate documentele ILAC-P9:06/2014, ILAC P10:01/2013, ILAC-G19:08/2014 şi ILAC-P15:06/2014

Corespondența financiar-contabilă

27.07.2015

news_image
Începand cu data de 1 August 2015 corespondența de natură financiar-contabilă este receptionată de către Direcția Economică a RENAR prin intermediul contului de email contabilitate@renar.ro.

Actualizare politici RENAR

24.07.2015

news_image
Vă informăm că au fost actualizate Politica privind tranziția la ISO/TS 22003:2013, cod RENAR P-7.8 şi Politica privind utilizarea în acreditare a încercărilor de competenţă şi a comparărilor interlaboratoare, cod RENAR P-04.

Depunere solicitări

14.07.2015

news_image
Începand cu data de 1.08.2015, RENAR nu mai primeşte solicitari pentru acreditare/reinnoirea acreditarii/extinderea acreditării de la OEC pe formulare RENAR mai vechi de 27.04.2015.

În atenția tuturor OEC care au contracte de acreditare în vigoare încheiate cu RENAR

03.06.2015

news_image
Așa cum ați fost informați, Asociația de Acreditare din România – RENAR transmite pe cale electronică Facturile și Înștiințările de plată către clienții săi. Vă rugăm să reconfirmați, în scris, acceptul dumneavoastră, prin transmiterea către RENAR a solicitării de acord.

Politica de tranziție P-8.14

11.05.2015

news_image
A fost aprobată Politica de tranziţie la Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, transpusă prin Hotărârea Guvernului nr.123/2015 servicii aferente procesului de evaluare.

Lista tarifelor de acreditare pentru alte servicii aferente procesului de evaluare

08.05.2015

news_image
În sedința Consiliului Director din 08.04.2015 a fost aprobată Lista tarifelor de acreditare pentru alte servicii aferente procesului de evaluare.

Ziua Mondială a Acreditării 2015

14.04.2015

news_image
Declaraţie comună Pete Unger – Preşedinte ILAC şi Randy Dougherty – Preşedinte IAF; Acreditarea: Sprijinind furnizarea serviciilor de sănătate şi asistenţă socială

A fost introdus formularul CV online

01.04.2015

news_image
În vederea selectării şi recrutării de experţi tehnici, a fost introdus formularul CV online.

A fost actualizat Regulamentul specific RS-4 PR.2

02.03.2015

news_image
A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare pentru organismele care certifică produse, procese şi servicii conform SR EN ISO/CEI 17065:2013.

ISO, ILAC și IAF optimizează cerințele managementului calității pentru laboratoare medicale

24.02.2015

news_image
A fost tradus documentul "ISO, ILAC and IAF streamline quality management requirements for medical laboratories"

Au fost actualizate Domeniile de competență ale RENAR.

18.02.2015

news_image
Vă informăm că au fost actualizate Domeniile de competență ale RENAR.

A fost actualizat Regulamentul specific RS-4 PR.2

17.02.2015

news_image
A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare pentru organismele care certifică produse, procese şi servicii conform SR EN ISO/CEI 17065:2013.

Actualizare documente RENAR

16.02.2015

news_image
Au fost actualizate urmatoarele documente: (a) solicitarea pentru acreditare, (b) regulamentul specific de acreditare în domeniul acreditării laboratoarelor medicale conform SR EN ISO 15189:2013.

Mapa documente 7.9 ON

16.02.2015

news_image
A fost introdusă mapa de documente pentru Organisme de evaluare a conformității în domeniul reglementat de HG 1102/2014.

Costuri acreditare

26.01.2015

news_image
Având în vedere imposibilitatea respectării condițiilor contractuale de către unele OEC referitoare la plata cheltuielilor de transport și cazare aferente echipelor de evaluare, în sedința Consiliului Director din 8.12.2014 a fost aprobată Lista tarifelor de acreditare pentru alte servicii aferente procesului de evaluare.

A fost actualizată solicitarea pentru acreditare

27.11.2014

news_image
Vă informăm că a fost actualizată solicitarea pentru acreditare. Acesta este disponibilă pe site-ul RENAR în secţiunea Procesul de acreditare >> Documente pentru acreditare >> Mape documente informative.

În atenția reprezentanților legali ai organismelor de evaluarea a conformității care solicită acreditarea/ reînnoirea acreditării

27.11.2014

news_image
Pentru a își menține calitatea de membru în cadrul organizațiilor internaționale EA, IAF și ILAC, RENAR are obligația de a respecta cerințele standarului SR EN ISO/CEI 17011 și ale Regulamentului (CE) 765/2008 privind imparțialitatea.

A fost introdus programul de lucru cu publicul

21.11.2014

news_image
Pentru o mai bună organizare a activităţii, RENAR a introdus un Program de lucru cu publicul, care este afişat la intrarea în sediu, inclusiv pe site-ul RENAR.

Grupa de participanţi la modulul F1 este completă

19.11.2014

news_image
S-a completat grupa de participanţi la modulul F1 - Formare auditori interni pentru laboratoarele de încercări şi etalonări SR EN ISO / CEI 17025:2005 si SR EN ISO 19011:2011, din 08 - 12.12.2014.

Cursuri RENAR în perioada noiembrie 2014 - martie 2015

11.11.2014

news_image
Au fost actualizate cursurile de instruire organizate de RENAR în perioada noiembrie 2014 - martie 2015.

A fost retrasă Politica de tranziţie P-08.11

31.10.2014

news_image
A fost retrasă Politica de tranziţie privind schimbarea condițiilor de acreditare pentru organismele de evaluare a conformității care efectuează certificări ale sistemelor de management de mediu, cod RENAR P-08.11.

A fost actualizat Regulamentul specific RS-2 IC

28.10.2014

news_image
A fost Regulamentul specific de acreditare în domeniul acreditării furnizorilor de încercări de competență conform SR EN ISO/CEI 17043, cod RENAR RS-2 IC.

Reguli pentru aplicarea tarifelor

15.10.2014

news_image
A fost introdus documentul Reguli pentru aplicarea tarifelor, aprobat de Consiliul Director al RENAR. Acesta se găseşte pe site-ul RENAR, în secţiunea Tarife.

A fost introdus IAF MD 12:2013

14.10.2014

news_image
A fost introdus documentul IAF MD 12:2013 Assessment of Certification Activities for Cross-Frontier Accreditation.

Traducere document EA

08.10.2014

news_image
Documentul EA-6/03 M: 2013 a fost tradus şi este disponibil pe site-ul RENAR.

Program cursuri RENAR

29.09.2014

news_image
A fost actualizat programul cursurilor RENAR pentru perioada octombrie - decembrie 2014.

Retragere politici de tranziţie

24.09.2014

news_image
Au fost retrase politicile de tranziţie P-07.5 si P-08.9.

A fost actualizat Regulamentul specific RS-8.1 OR

24.09.2014

news_image
A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare în domeniul de aplicare al regulamentului (UE) nr. 333/2011, cod RENAR RS-8.1 OR

A fost actualizat Regulamentul specific RS-9 OV

17.09.2014

news_image
A fost actualizat Regulamentul specific privind aplicarea standardului SR EN ISO 14065:2013 pentru organisme de verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră, cod RENAR RS-9 OV

Actualizare website - ILAC

09.09.2014

news_image
Suntem încântați să vă anunțăm că ILAC și-a lansat noul site: http://ilac.org/.

A fost introdusă Mapa 8.5 OR

13.08.2014

news_image
A fost introdusă Mapa 8.5 OR pentru acreditarea OEC în domeniul reglementat de Regulamentul (CE) 110 / 2008.

A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-8.4 OR

28.07.2014

news_image
A fost actualizat Regulamentul specific pentru acreditare în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 - EMAS, cod RENAR RS-8.4 OR.

A fost actualizat formularul F01-(8.3 OR.)-PR 14

24.07.2014

news_image
A fost actualizat formularul "Lista domeniilor pentru care se solicită acreditarea", cod RENAR F01-(8.3 OR.)-PR 14.

A fost introdus Regulamentul specific de acreditare RS-7.17 ON

15.07.2014

news_image
Vă informăm că a fost introdus Regulamentul specific de acreditare în domeniul reglementat "Echipamente sub presiune transportabile", cod RENAR RS-7.17 ON

Actualizare tarife

10.07.2014

news_image
Lista actualizată a tarifelor pentru acreditare, aprobate de Consiliul Director şi avizate de Ministerul Economiei, este disponibilă pe site-ul RENAR la secţiunea Procesul de Acreditare -> Tarife.

Ziua Mondială a Acreditării 2014

03.07.2014

news_image
Asociaţia de Acreditare din România, RENAR a organizat la Palatul Parlamentului conferinţa cu tema "Ziua Mondială a Acreditării", eveniment la care au luat parte numeroase personalităţi marcante, conducători ai organismelor naţionale de specialitate din Republica Moldova, Ungaria, Serbia şi Bulgaria.

A fost actualizată Politica privind tranziţia la SR EN ISO 15189:2013

01.07.2014

news_image
A fost actualizată Politica privind tranziţia la SR EN ISO 15189:2013, cod RENAR P-07.7.

Comunicat privind Ziua Mondială a Acreditării 2014

30.06.2014

news_image
În acest an, RENAR a dorit să confere acestui eveniment o semnificaţie deosebită organizând Conferinţa cu tema “Ziua Mondială a Acreditării”, în data de 3 iulie la Palatul Parlamentului, având ca invitaţi numeroase personalităţi marcante.

World Accreditation Day 2014

04.06.2014

news_image
Joint Statement from Pete Unger and Randy Dougherty

Ziua Mondială a Acreditării 2014

04.06.2014

news_image
Mesajul Comun al Preşedinţilor ILAC şi IAF, Pete Unger şi Randy Dougherty

Comunicat privind tranziţia la directivele din Pachetul legislativ de aliniere la Noul Cadru Legislativ al Consiliului Europei

04.06.2014

news_image
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, au fost publicate directivele din Pachetul legislativ de aliniere la Noul Cadru Legislativ (NLF).

A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-8.3 OR.2

19.05.2014

news_image
A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 834 2007 al Consiliului privind producţia ecologică

A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-8.3 OR

19.05.2014

news_image
A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare în domeniul de aplicare al regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică, cod RENAR RS-8.3 OR

Formulare necesare solicitării modificării unui certificat de acreditare

09.05.2014

news_image
Formularele necesare solicitării modificării unui certificat de acreditare sunt disponibile la sectiunea Procesul de acreditare -> Mape documente informative

Cod de conduită etică şi profesională a personalului RENAR

06.05.2014

news_image
A fost introdus Codul de conduită etică şi profesională a personalului RENAR.

Politica privind managementul schimbărilor produse la nivelul OEC acreditate

06.05.2014

news_image
A fost introdusă Politica privind managementul schimbărilor produse la nivelul OEC acreditate (cod RENAR P-24). Formularele necesare solicitării modificării unui certificat de acreditare sunt disponibile la secţiunea Procesul de acreditare -> Mape documente informative

IAF a ridicat suspendarea administrativă pe care a aplicat-o RENAR

04.04.2014

news_image
La data de 31.03.2014, IAF a ridicat suspendarea administrativă pe care a aplicat-o RENAR.

Plan de implementare - în atenţia tuturor laboratoarelor medicale

24.03.2014

news_image
RENAR solicită tuturor laboratoarelor acreditate sau în stadiul de solicitant al acreditării / reînnoirii acreditării să transmită planul de implementare a următoarelor documente:

În atenţia laboratoarelor medicale - diferenţe între mapele 1.3 LM si 1.3 LM.2

12.03.2014

news_image
La procurarea şi studierea mapelor de documente informative, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele:

A fost introdus Regulamentul specific de acreditare în domeniul acreditării laboratoarelor medicale conform SR EN ISO 15189:2013

10.03.2014

news_image
Vă informăm că a fost introdus Regulamentul specific de acreditare în domeniul acreditării laboratoarelor medicale conform SR EN ISO 15189:2013 (cod RENAR RS-1.3 LM.2).

A fost actualizată Politica privind aplicarea standardului SR EN ISO 13485:2012 în domeniul voluntar

11.02.2014

news_image
Vă informăm că a fost actualizată Politica privind aplicarea standardului SR EN ISO 13485:2012 în domeniul voluntar (cod RENAR P-08.10). Modificările faţă de ediţia anterioară sunt următoarele:

A fost actualizată Politica privind tranziţia la SR EN ISO 15189:2013

11.02.2014

news_image
Vă informăm că a fost actualizată Politica privind tranziţia la SR EN ISO 15189:2013. Modificările faţă de ediţia anterioară sunt următoarele:

A fost actualizat Regulamentul privind utilizarea Mărcii Naţionale de Acreditare

11.02.2014

news_image
Vă informăm că a fost actualizat Regulamentul privind utilizarea Mărcii Naţionale de Acreditare (cod RENAR RE-02). Modificările faţă de ediţia anterioară sunt următoarele:

Comunicat privind tranziţia la ISO/IEC 27001:2013

05.02.2014

news_image
Având în vedere faptul că în perioada 23-25 octombrie 2013, în cadrul celei de-a 27 Adunări Generale a IAF din Korea, s-a adoptat Rezoluţia IAF 2013-13 privind tranziţia la ISO/IEC 27001:2013, vă comunicăm următoarele:

Informare referitoare la calitatea de membru IAF

31.01.2014

news_image
RENAR a fost suspendat administrativ pe o perioadă de 3 luni datorită neîndeplinirii procentului minim de voturi acordate pe parcursul anului 2013.

Plan de implementare - în atenţia tuturor laboratoarelor de etalonare şi încercări

29.01.2014

news_image
RENAR solicită tuturor laboratoarelor de etalonare şi încercări, acreditate sau în stadiul de solicitant al acreditării / înnoirii acreditării, să transmită planul de implementare a următoarelor documente:

Politica EA pentru Acreditarea Certificării Producţiei Ecologice

29.01.2014

news_image
A fost introdusă Politica EA pentru Acreditarea Certificării Producţiei Ecologice. Acest document se referă la politica EA pentru acreditarea organismelor atunci când se aplică acreditarea organismelor de control în domeniul producţiei ecologice.

Documente necesare tranziţiei la SR EN ISO 15189:2013

28.01.2014

news_image
În vederea tranziţiei la standardul SR EN ISO 15189:2013 este necesar să fie depuse la secretariatul RENAR următoarele documente..


RE-02 Regulation on the use of the National Accreditation Mark

15.01.2014

news_image
Regulation on the use of the National Accreditation Mark has been added (RENAR code RE-02). This document replaces PR-10 - Use of the National accreditation Mark.

Ghid de aplicare P-05

15.01.2014

news_image
A fost introdus ghidul de aplicare pentru politica "Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor", cod RENAR P-05.

Regulamentul pentru utilizarea Mărcii Naţionale de Acreditare

13.01.2014

news_image
A fost introdus regulamentul pentru utilizarea Mărcii Naţionale de Acreditare, cod RENAR RE-02. Acesta înlocuieşte procedura PR-10 pentru utilizarea Mărcii Naţionale de Acreditare.

Politica de tranziţie P-08.12

13.01.2014

news_image
A fost introdusă politica de tranziţie privind schimbarea condiţiilor de acreditare pentru OEC care efectuează certificări ale sistemelor de management al calităţii

Politica de tranziţie P-08.11

13.01.2014

news_image
A fost introdusă politica de tranziţie privind schimbarea condiţiilor de acreditare pentru OEC care efectuează certificări ale sistemelor de management de mediu

În atenţia laboratoarelor medicale - informaţii referitoare la tranziţia la SR EN ISO 15189:2013

11.12.2013

news_image
Începând cu data de 01.01.2014, RENAR primește solicitări pentru acreditare față de cerințele noului referențial SR EN ISO 15189:2013...

Regulamentul specific de acreditare RS-9.3 OR.2

10.12.2013

news_image
A fost introdus regulamentul specific de acreditare în domeniul reglementat de regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică (cod RENAR RS-9.3 OR.2).

Actualizare regulament specific pentru acreditare RS-5.2 SM.2

09.12.2013

news_image
A fost actualizat regulamentul specific de acreditare în domeniul acreditării organismelor care efectuează audit şi certificare de sisteme de management – calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională conform SR EN ISO CEI 17021/2011

Actualizare regulament specific pentru acreditare RS-9.4 OR

09.12.2013

news_image
A fost actualizat Regulamentul specific pentru acreditare în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 – EMAS

Regulamentul specific de acreditare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 305/2011

09.12.2013

news_image
A fost introdus Regulamentul specific de acreditare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 305/2011

A fost aprobată versiunea în limba română a standardului SR EN ISO 15189:2013

22.11.2013

news_image
Vă informăm că a fost aprobată versiunea în limba română a standardului SR EN ISO 15189:2013, Laboratoare medicale. Cerinţe pentru calitate şi competenţă, referenţial pentru acreditarea laboratoarelor medicale..

Anunț privind politica P-04

14.11.2013

news_image
Anunț privind Politica privind utilizarea în acreditare a încercărilor de competență și a comparărilor interlaboratoare (cod RENAR P-04)

Actualizare Regulament pentru Acreditare

31.10.2013

news_image
A fost actualizat Regulamentul pentru Acreditare, cod RENAR RE-01..

Comunicat privind statutul RENAR de semnatar al EA MLA

30.10.2013

news_image
În şedinţa MAC din data de 02.10.2013 s-a decis ca RENAR ..

Regulamentul specific de acreditare în domeniul reglementat "MAŞINI"

17.10.2013

news_image
A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare în domeniul reglementat "MAŞINI" (cod RENAR RS-7.5 ON)

Tranziţia SR EN ISO 14065 de la versiunea 2012 la versiunea 2013

14.10.2013

news_image
Comunicat privind tranziţia SR EN ISO 14065 de la versiunea 2012 la versiunea 2013

Regulamentul specific de acreditare în domeniul reglementat "DISPOZITIVE MEDICALE"

11.10.2013

news_image
A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare în domeniul reglementat "DISPOZITIVE MEDICALE" (cod RENAR RS-7.15 ON).

Regulament specific de acreditare pentru organismele care certifică produse, procese și servicii

10.10.2013

news_image
A fost introdus Regulamentul specific de acreditare pentru organismele care certifică produse, procese și servicii conform SR EN ISO/CEI 17065:2013

Noutăţile RENAR - difuzare pe email

16.09.2013

news_image
Începând cu data de 16.09.2013 puteţi primi noutăţile RENAR pe email. Pentru modalitatea de înscriere vă rugăm să consultaţi secţiunea "Întrebări frecvente"...

Regulament specific de acreditare în domeniul reglementat

13.09.2013

news_image
A fost introdus Regulamentul specific de acreditare în domeniul reglementat "Echipamente supuse limitărilor la zgomot", cod RENAR RS-7.4 ON.

Politica privind trasabilitatea rezultatelor măsurărilor

13.08.2013

news_image
A fost introdusă Politica privind trasabilitatea rezultatelor măsurărilor..

Regulament specific ADR

06.08.2013

news_image
A fost introdusa mapa pentru acreditarea organismelor care realizează certificarea și/sau inspecția ambalajelor, recipientelor și suprastructurilor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase..

Politica privind tranziția la SR EN ISO 15189:2013

17.07.2013

news_image
Vă informăm că a fost introdusă politica privind tranziția la SR EN ISO 15189:2013, cod RENAR P-07.7.

9 iunie - Ziua Mondială a Acreditării

29.05.2013

news_image
Ziua Mondială a Acreditării este 9 iunie 2013 şi în acest an acentul se pune pe importanţa pe care rolul acreditării îl joacă în facilitarea comerţului în întreaga lume, atât în interiorul cât şi în afara frontierelor naţionale.

Modificare politici RENAR

21.05.2013

news_image
Vă informăm că a fost introdusă politica P-07.6 şi s-au actualizat P-04 şi P-07.5.

A fost actualizat Regulamentul specific RS-9.3 OR

17.05.2013

news_image
Va informăm ca a fost actualizat Regulamentul specific de acreditare în domeniul de aplicare al regulamentului (CE) nr.834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică (RS-9.3 OR)

Retragere documente

06.04.2013

news_image
Vă informăm ca au fost retrase documentele RE-00..

În atenţia Organismelor de evaluare a conformităţii (OEC) care certifică sisteme de management al energiei

05.04.2013

news_image
RENAR informează organismele de evaluare a conformităţii care certifică sisteme de management al energiei că..

În atenţia Organismelor de evaluare a conformităţii (OEC) care certifică sisteme de management al securităţii informaţiei

05.04.2013

news_image
RENAR informează organismele de evaluare a conformităţii care certifică sisteme de management al securităţii informaţiei că...

A fost aprobat standardul de examinări nedistructive SR EN ISO 9712:2013

18.03.2013

news_image
Vă înştiinţăm că fost aprobat standardul de examinări nedistructive SR EN ISO 9712:2013 care înlocuieşte SR EN 473:2008...

Cerinţe specifice pentru aplicarea SR EN ISO 15189:2008 în laboratoarele de analize medicale - genetică şi diagnostic molecular

13.02.2013

news_image
Cerințe specifice pentru aplicarea SR EN ISO 15189:2008 ”LABORATOARE MEDICALE. CERINŢE PARTICULARE PENTRU CALITATE ŞI COMPETENŢĂ” în laboratoarele de analize medicale - genetică şi diagnostic molecular

Politici noi

13.02.2013

news_image
Următoarele politici au fost introduse: Politica privind tranziţia la SR EN ISO/CEI 17020:2012, Politica privind tranziţia la SR EN ISO/CEI 17024:2012, Politica de tranziţie la Regulamentul (UE) nr. 305/2011, Politica de tranziţie la Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Politica privind acreditarea transfrontalieră

Comunicat 24.01.2013

24.01.2013

news_image
Conform Ordonanţei 15/2012 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, vă înştiinţăm că Asociaţia de Acreditare din România...

Regulament specific de acreditare în domeniul reglementat "PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII"

18.01.2013

news_image
A fost introdus Regulamentul specific RS-8 OC în Mapa de documente pentru domeniul reglementat "PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII".

SR EN ISO 13485:2012

15.01.2013

news_image
Va informăm că în luna iulie 2012 a fost publicată versiunea în limba română a standardului SR EN ISO 13485:2012...

4th International Proficiency Testing Conference

10.01.2013

news_image
4th International Proficiency Testing Conference, Brasov, Romania, (17)18th − 20th September, 2013

A 4-a ediţie a "International Proficiency Testing Conference"

10.01.2013

news_image
A 4-a ediţie a "International Proficiency Testing Conference" - Braşov - (17) 18 - 20 septembrie 2013.

Domeniul reglementat "PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII"

03.01.2013

news_image
A fost adăugata Mapa de documente pentru domeniul reglementat "PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII"...

Regulated area "Construction Products"

03.01.2013

news_image
Map of documents added to the area covered "Construction products" according to Regulation (UE) 305/2011...

Politica de tranziţie la Regulamentul (UE) nr. 305 / 2011

21.12.2012

news_image
A fost introdusă o nouă politică...