• Cod deontologic de conduită etică şi profesională a personalului RENAR

   Prezentul cod transpune în practică o serie de valori şi principii menite să ghideze activitatea şi comportamentul personalului RENAR.

   Codul descrie o serie de reguli care fixează cerinţele minime acceptabile de comportament pentru orice angajat/colaborator al RENAR.

   Orice încălcare a acestor reguli poate afecta nu numai drepturile şi aşteptările beneficiarilor serviciilor de acreditare furnizate de RENAR, dar se poate răsfrânge negativ asupra reputaţiei şi credibilităţii RENAR.

   Continuare Clic pentru documentul in format PDF

 • RENAR este membru al acordurilor de recunoaştere


  În şedinţa MAC din data de 02.10.2013 s-a decis ca RENAR să îşi menţină statutul de semnatar al EA MLA în domeniile: încercări (inclusiv analize medicale), etalonăricertificare produscertificare sisteme de management şi extinderea statutului de semnatar al EA MLA pentru domeniile: inspecţiecertificare persoaneemisii de gaze cu efect de seră


  Cu această ocazie, RENAR a devenit semnatar al EA-MLA pentru toate domeniile!

 • Rezoluţii EA/ IAF/ ILAC

  Au fost publicate rezoluţiile EA/ IAF/ ILAC.

  RENAR a devenit semnatar al IAF MLA pentru domeniul certificare persoane

  Vă informăm că începând cu 20 octombrie 2016, RENAR a devenit semnatar al IAF MLA pentru domeniul certificare persoane (ISO/IEC 17024).

  Încercare de compentenţă în domeniul etalonări-presiuni

  Danish Technological Institute, acreditat de către DANAK, organizează o încercare de competenţă în domeniul etalonări-presiuni.

  Programul de lucru cu publicul pentru ziua de 9 iunie 2016

  Datorită sărbătoririi festive a Zilei Internaţionale a Acreditării, mâine 9 iunie 2016 nu se lucrează cu publicul.
 • Politici de tranziţie

  Vă informăm că au fost elaborate politicile de tranziţie P-8.17 si P-8.18

  A fost actualizat RS-1.2.3 LI

  A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare în domeniul acreditării laboratoarelor de încercări – măsurarea emisiilor de la surse fixe – conform SR EN ISO/CEI 17025:2005

  Au fost actualizate documentele RE-02 şi P-17

  Au fost actualizate Politica privind supravegherea și reevaluarea, Cod P-17 şi Regulamentul privind utilizarea mărcii naționale de acreditare, referirea la statutul de acreditat al unui organism de evaluare a conformității și la statutul RENAR de semnatar al acordurilor de recunoaștere multilaterală, Cod RE-02, Ediția 22.11.2016, cu anexele aferente.

  Au fost actualizate Regulamentele specifice RS-7.5 ON şi RS-9 OV

  Au fost actualizate Regulamentele specifice de acreditare RS-7.5 ON şi RS-9 OV
 • Ziua Mondială a Acreditării 2016

  14.04.2016

  Acreditarea: Un instrument global pentru susținerea Politicilor Publice. Ziua Mondială a Acreditării 2016 se concentrează pe susținerea furnizorilor de acreditare ca un instrument pentru toate domeniile din sectorul public - guvern național și local, autorități de reglementare. Acreditarea este un instrument global care contribuie la abordarea nevoilor locale, naționale și internaționale de către guverne. Standardele, evaluarea conformității și acreditarea sunt toate instrumente destinate pieței, care pot fi utilizate de către factorii de decizie politică la nivel guvernamental pentru a oferi o mai bună reglementare, protecție a mediului, siguranță publică, prevenire a fraudei, piețe echitabile și eficiente și încredere publicului.

 • RENAR

  Cod deontologic

 • RENAR

  Membru al acordurilor de recunoaştere

 • RENAR

  Ultimele noutăţi

 • RENAR

  Ultimele documente

 • RENAR

  Ultimele evenimente

Noutăţi

Actualizat: 30.11.2016
Email:

Program de lucru cu publicul

Marţi 12:00 - 16:00
Miercuri, Joi 9:30 - 16:00
Vineri 10:00 - 13:00

RENAR este membru al EA, ILAC şi IAF

European Accreditation

RENAR este semnatar al EA-MLA pentru încercări, etalonări, certificare sisteme de management, certificare produs, inspecţie, certificare persoane, emisii de gaze cu efect de seră.

RENAR este semnatar al ILAC-MRA pentru încercări, etalonări şi inspecţie.

RENAR este semnatar al IAF-MLA pentru certificare sisteme de management (mediu şi calitate), certificare produs şi certificare persoane.

Login

Autentificarea pentru secţiunea membrilor RENAR s-a mutat la https://contulmeu.renar.ro/login.