• Cod deontologic de conduită etică şi profesională a personalului RENAR

   Prezentul cod transpune în practică o serie de valori şi principii menite să ghideze activitatea şi comportamentul personalului RENAR.

   Codul descrie o serie de reguli care fixează cerinţele minime acceptabile de comportament pentru orice angajat/colaborator al RENAR.

   Orice încălcare a acestor reguli poate afecta nu numai drepturile şi aşteptările beneficiarilor serviciilor de acreditare furnizate de RENAR, dar se poate răsfrânge negativ asupra reputaţiei şi credibilităţii RENAR.

   Continuare Clic pentru documentul in format PDF

 • RENAR este membru al acordurilor de recunoaştere


  În şedinţa MAC din data de 02.10.2013 s-a decis ca RENAR să îşi menţină statutul de semnatar al EA MLA în domeniile: încercări (inclusiv analize medicale), etalonăricertificare produscertificare sisteme de management şi extinderea statutului de semnatar al EA MLA pentru domeniile: inspecţiecertificare persoaneemisii de gaze cu efect de seră


  Cu această ocazie, RENAR a devenit semnatar al EA-MLA pentru toate domeniile!

 • Comunicat

  În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 96/2014 au fost publicate directivele din Pachetul legislativ de aliniere la Noul Cadru Legislativ (NLF). Termenul limită pentru preluarea întregului pachet legislativ este 20 aprilie 2016.

  Stadiul acreditării laboratoarelor medicale

  În atenţia laboratoarelor medicale care au fost evaluate în vederea tranziţiei la SR EN ISO 15189:2013, reînnoirii acreditării/ extinderii

  Schimbare în sistemul de acreditare din Ungaria

  Organismul naţional de acreditare din Ungaria - NAT şi-a încetat activitatea din 31 decembrie 2015.

  Lista tarifelor de acreditare pentru alte servicii aferente procesului de evaluare

  În sedința Consiliului Director din 08.04.2015 a fost aprobată Lista tarifelor de acreditare pentru alte servicii aferente procesului de evaluare...
 • A fost actualizat formularul Lista domeniilor pentru care se solicită acreditarea – EN

  A fost actualizat formularul Lista domeniilor pentru care se solicită acreditarea – EN, Cod: F03-13-PR-14

  Mapa pentru domeniul reglementat de HG nr. 245/2016

  A fost publicată mapa de documente informative pentru domeniul reglementat de HG nr. 245/2016.

  Actualizare formulare mape documente informative

  Au fost actualizate formularele F03-19-PR-14 şi F05-5-PR-14.

  A fost publicată mapa de documente informative pentru domeniul reglementat de HG nr. 197/2016

  A fost publicată mapa de documente informative pentru domeniul reglementat de HG nr. 197/2016 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție pe piață și controlul explozivilor de uz civil, care transpune Directiva 2014/28/UE.
 • Ziua Mondială a Acreditării 2016

  14.04.2016

  Acreditarea: Un instrument global pentru susținerea Politicilor Publice. Ziua Mondială a Acreditării 2016 se concentrează pe susținerea furnizorilor de acreditare ca un instrument pentru toate domeniile din sectorul public - guvern național și local, autorități de reglementare. Acreditarea este un instrument global care contribuie la abordarea nevoilor locale, naționale și internaționale de către guverne. Standardele, evaluarea conformității și acreditarea sunt toate instrumente destinate pieței, care pot fi utilizate de către factorii de decizie politică la nivel guvernamental pentru a oferi o mai bună reglementare, protecție a mediului, siguranță publică, prevenire a fraudei, piețe echitabile și eficiente și încredere publicului.

 • RENAR

  Cod deontologic

 • RENAR

  Membru al acordurilor de recunoaştere

 • RENAR

  Ultimele noutăţi

 • RENAR

  Ultimele documente

 • RENAR

  Ultimele evenimente

Noutăţi

Actualizat: 30.05.2016
Email:

Program de lucru cu publicul

Marţi 12:00 - 16:00
Miercuri, Joi 9:30 - 16:00
Vineri 10:00 - 13:00

RENAR este membru al EA, ILAC şi IAF

European Accreditation

RENAR este semnatar al EA-MLA pentru încercări, etalonări, certificare sisteme de management, certificare produs, inspecţie, certificare persoane, emisii de gaze cu efect de seră.

RENAR este semnatar al ILAC-MRA pentru încercări, etalonări şi inspecţie.

RENAR este semnatar al IAF-MLA pentru certificare sisteme de management (mediu şi calitate) şi certificare produs.

Login

Autentificarea pentru secţiunea membrilor RENAR s-a mutat la https://contulmeu.renar.ro/login.