• RENAR în continuare membru al Acordului Multilateral de Recunoaștere Reciprocă EA - MLA

  În perioada 4 – 5 octombrie 2017 s-a desfășurat la București Reuniunea Consiliului EA al Acordului Multilateral al European co-operation for Accreditation (detalii aici).

  Pe baza rezultatelor evaluării efectuate de evaluatorii EA, în februarie și iunie 2017, în data de 4 octombrie 2017 Consiliul EA pentru Acordul Multilateral de Recunoaștere Reciprocă a luat decizia ca RENAR să rămână membru al acestui acord pentru toate domeniile pentru care era deja semnatar (încercări, inclusiv analize medicale, etalonări, certificare produs, certificare sisteme de management,inspecție, certificare persoane, emisii de gaze cu efect de seră), plus un domeniu nou referitor la acreditarea furnizorilor de încercări de competență.

   

  Continuare..

 • Scrisoare deschisă către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate

  Odată cu publicarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate s-a creat o stare de confuzie între noțiunea de acreditare definită de această lege și conceptul de acreditare prevăzut de Regulamentul (CE) nr.765/2008.

  RENAR rămâne semnatar al acordului EA – MLA pentru toate domeniile

  În data de 4 octombrie 2017 Consiliul EA pentru Acordul Multilateral de Recunoaștere Reciprocă a luat decizia ca RENAR să rămână membru al acestui acord pentru toate domeniile pentru care era deja semnatar, plus un domeniu nou referitor la acreditarea furnizorilor de încercări de competență.

  Programul de lucru cu publicul în perioada sărbătorilor de Paşti

  Vineri, 14.04.2017, RENAR nu lucrează cu publicul.

  Programul casieriei RENAR în perioada sărbătorilor de iarnă

  În perioada 27 decembrie 2016 - 3 ianuarie 2017 casieria RENAR este închisă.
 • A fost actualizat formularul F03-26-PR-14

  A fost modificat documentul Lista domeniilor pentru care se solicită acreditarea - OV

  A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-7.10 ON

  A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare în domeniul reglementat de HG nr. 197/2016 privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție pe piață și controlul explozivilor de uz civil

  A fost actualizată Anexa 2-MM-01

  A fost actualizat documentul Activitățile de acreditare ale RENAR, Cod: Anexa 2-MM-01

  Modificare cod schemă 9 OV (validarea şi verificarea emisiilor gazelor cu efect de seră)

  Codul RS-9 OV a fost modificat în RS-9.1 OV.
 • Vizita Președintelui European co-operation for Accreditation (EA), Dr. Thomas FACKLAM

  La invitația Președintelui RENAR, Prof. univ. dr. ing. Dr. h. c. Fănel IACOBESCU, în perioada 4-5 octombrie 2017, la București a avut loc vizita Președintelui European co-operation for Accreditation (EA), Dr. Thomas FACKLAM. 

  Cu această ocazie, la Palatul Parlamentului, a avut loc o întâlnire între Președintele EA, Dr. Thomas FACKLAM și Președintele RENAR, Prof. univ. dr. ing. Dr. h. c. Fănel IACOBESCU cu Vicepreședintele Camerei Deputaților Florin IORDACHE (continuare..)

  Conferința cu tema “Acreditarea, furnizor de competență, încredere și recunoaștere”

  În data de 5 octombrie 2017 RENAR a organizat Conferința cu tema “Acreditarea, furnizor de competență, încredere și recunoaștere”, în cadrul căreia a participat și a susținut o prezentare privind importanța și rolul acreditării, domnul dr. Thomas Facklam, Președintele European co-operation for Accreditation. La Conferință au participat aproximativ 300 de persoane, reprezentanți ai autorităților, mediului de afaceri, mediului universitar, institutelor de cercetare și ai organismelor de evaluare a conformității (continuare..)

  • Cod deontologic de conduită etică şi profesională a personalului RENAR

   Prezentul cod transpune în practică o serie de valori şi principii menite să ghideze activitatea şi comportamentul personalului RENAR.

   Codul descrie o serie de reguli care fixează cerinţele minime acceptabile de comportament pentru orice angajat/colaborator al RENAR.

   Orice încălcare a acestor reguli poate afecta nu numai drepturile şi aşteptările beneficiarilor serviciilor de acreditare furnizate de RENAR, dar se poate răsfrânge negativ asupra reputaţiei şi credibilităţii RENAR.

   Continuare Clic pentru documentul in format PDF

 • RENAR

  Membru al acordurilor de recunoaştere

 • RENAR

  Ultimele noutăţi

 • RENAR

  Ultimele documente

 • RENAR

  Ultimele evenimente

 • RENAR

  Cod deontologic

Noutăţi

Actualizat: 14.11.2017
Email:

Program de lucru cu publicul

Marţi 12:00 - 16:00
Miercuri, Joi 9:30 - 16:00
Vineri 10:00 - 13:00

RENAR este membru al EA, ILAC şi IAF

European Accreditation

RENAR este semnatar al EA-MLA pentru încercări, etalonări, certificare sisteme de management, certificare produs, inspecţie, certificare persoane, emisii de gaze cu efect de seră.

RENAR este semnatar al ILAC-MRA pentru încercări, etalonări şi inspecţie.

RENAR este semnatar al IAF-MLA pentru certificare sisteme de management (mediu şi calitate), certificare produs şi certificare persoane.

Login

Autentificarea pentru secţiunea membrilor RENAR s-a mutat la https://contulmeu.renar.ro/login.