• Cod deontologic de conduită etică şi profesională a personalului RENAR

   Prezentul cod transpune în practică o serie de valori şi principii menite să ghideze activitatea şi comportamentul personalului RENAR.

   Codul descrie o serie de reguli care fixează cerinţele minime acceptabile de comportament pentru orice angajat/colaborator al RENAR.

   Orice încălcare a acestor reguli poate afecta nu numai drepturile şi aşteptările beneficiarilor serviciilor de acreditare furnizate de RENAR, dar se poate răsfrânge negativ asupra reputaţiei şi credibilităţii RENAR.

   Continuare Clic pentru documentul in format PDF

 • RENAR este membru al acordurilor de recunoaştere


  În şedinţa MAC din data de 02.10.2013 s-a decis ca RENAR să îşi menţină statutul de semnatar al EA MLA în domeniile: încercări (inclusiv analize medicale), etalonăricertificare produscertificare sisteme de management şi extinderea statutului de semnatar al EA MLA pentru domeniile: inspecţiecertificare persoaneemisii de gaze cu efect de seră


  Cu această ocazie, RENAR a devenit semnatar al EA-MLA pentru toate domeniile!

 • ISO, ILAC și IAF optimizează cerințele managementului calității pentru laboratoare medicale

  A fost tradus documentul "ISO, ILAC and IAF streamline quality management requirements for medical laboratories"

  Costuri acreditare

  Având în vedere imposibilitatea respectării condițiilor contractuale de către unele OEC referitoare la plata cheltuielilor de transport și cazare aferente echipelor de evaluare, în sedința Consiliului Director din 8.12.2014 a fost aprobată Lista tarifelor de acreditare pentru alte servicii aferente procesului de evaluare.

  În atenția reprezentanților legali ai organismelor de evaluarea a conformității care solicită acreditarea/ reînnoirea acreditării

  Pentru a își menține calitatea de membru în cadrul organizațiilor internaționale EA, IAF și ILAC, RENAR are obligația de a respecta cerințele standarului SR EN ISO/CEI 17011 și ale Regulamentului (CE) 765/2008 privind imparțialitatea.

  A fost introdus programul de lucru cu publicul

  Pentru o mai bună organizare a activităţii, RENAR a introdus un Program de lucru cu publicul, care este afişat la intrarea în sediu, inclusiv pe site-ul RENAR.
 • A fost actualizat Regulamentul specific RS-4 PR.2

  A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare pentru organismele care certifică produse, procese şi servicii conform SR EN ISO/CEI 17065:2013.

  Au fost actualizate Domeniile de competență ale RENAR.

  Vă informăm că au fost actualizate Domeniile de competență ale RENAR.

  A fost actualizat Regulamentul specific RS-4 PR.2

  A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare pentru organismele care certifică produse, procese şi servicii conform SR EN ISO/CEI 17065:2013.

  Actualizare documente RENAR

  Au fost actualizate urmatoarele documente: (a) solicitarea pentru acreditare, (b) regulamentul specific de acreditare în domeniul acreditării laboratoarelor medicale conform SR EN ISO 15189:2013.
 • Adunarea Generală IAF - ILAC (Vancouver 2014)

  07.11.2014

  news_image
  Directorul General al RENAR a participat la Adunarea Generală IAF/ILAC 2014 care s-a desfăşurat la Vancouver, Canada.

 • RENAR

  Cod deontologic

 • RENAR

  Membru al acordurilor de recunoaştere

 • RENAR

  Ultimele noutăţi

 • RENAR

  Ultimele documente

 • RENAR

  Ultimele evenimente

Noutăţi

Actualizat: 24.02.2015
Email:

Program de lucru cu publicul

Marţi 12:00 - 16:00
Miercuri, Joi 9:30 - 16:00
Vineri 10:00 - 13:00

RENAR este membru al EA, ILAC şi IAF

European Accreditation

RENAR este semnatar al EA-MLA pentru încercări, etalonări, certificare sisteme de management (mediu şi calitate), certificare produs,  inspecţie, certificare persoane, emisii de gaze cu efect de seră.

RENAR este semnatar al ILAC-MRA pentru încercări, etalonări şi inspecţie.

RENAR este semnatar al IAF-MLA pentru certificare sisteme de management (mediu şi calitate) şi certificare produs.

Login

Autentificarea pentru secţiunea membrilor RENAR s-a mutat la https://contulmeu.renar.ro/login.