• Cod deontologic de conduită etică şi profesională a personalului RENAR

   Prezentul cod transpune în practică o serie de valori şi principii menite să ghideze activitatea şi comportamentul personalului RENAR.

   Codul descrie o serie de reguli care fixează cerinţele minime acceptabile de comportament pentru orice angajat/colaborator al RENAR.

   Orice încălcare a acestor reguli poate afecta nu numai drepturile şi aşteptările beneficiarilor serviciilor de acreditare furnizate de RENAR, dar se poate răsfrânge negativ asupra reputaţiei şi credibilităţii RENAR.

   Continuare Clic pentru documentul in format PDF

 • RENAR este membru al acordurilor de recunoaştere


  În şedinţa MAC din data de 02.10.2013 s-a decis ca RENAR să îşi menţină statutul de semnatar al EA MLA în domeniile: încercări (inclusiv analize medicale), etalonăricertificare produscertificare sisteme de management şi extinderea statutului de semnatar al EA MLA pentru domeniile: inspecţiecertificare persoaneemisii de gaze cu efect de seră


  Cu această ocazie, RENAR a devenit semnatar al EA-MLA pentru toate domeniile!

 • Corespondența financiar-contabilă

  Începand cu data de 1 August 2015 corespondența de natură financiar-contabilă este receptionată de către Direcția Economică a RENAR prin intermediul contului de email contabilitate@renar.ro.

  Depunere solicitări

  Începand cu data de 1.08.2015, RENAR nu mai primeşte solicitari pentru acreditare/reinnoirea acreditarii/extinderea acreditării de la OEC pe formulare RENAR mai vechi de 27.04.2015.

  În atenția tuturor OEC care au contracte de acreditare în vigoare încheiate cu RENAR

  Așa cum ați fost informați, Asociația de Acreditare din România – RENAR transmite pe cale electronică Facturile și Înștiințările de plată către clienții săi. Vă rugăm să reconfirmați, în scris, acceptul dumneavoastră, prin transmiterea către RENAR a solicitării de acord.

  Lista tarifelor de acreditare pentru alte servicii aferente procesului de evaluare

  În sedința Consiliului Director din 08.04.2015 a fost aprobată Lista tarifelor de acreditare pentru alte servicii aferente procesului de evaluare.
 • Traducere documente IAF

  Au fost traduse în limba româna documentele IAF ID 9:2015 şi IAF ID 10:2015.

  Traducere documente ILAC

  Au fost traduse și actualizate documentele ILAC-P9:06/2014, ILAC P10:01/2013, ILAC-G19:08/2014 şi ILAC-P15:06/2014

  Actualizare politici RENAR

  Vă informăm că au fost actualizate Politica privind tranziția la ISO/TS 22003:2013, cod RENAR P-7.8 şi Politica privind utilizarea în acreditare a încercărilor de competenţă şi a comparărilor interlaboratoare, cod RENAR P-04.

  Politica de tranziție P-8.14

  A fost aprobată Politica de tranziţie la Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, transpusă prin Hotărârea Guvernului nr.123/2015 servicii aferente procesului de evaluare.
 • Adunarea Generală IAF - ILAC (Vancouver 2014)

  07.11.2014

  news_image
  Directorul General al RENAR a participat la Adunarea Generală IAF/ILAC 2014 care s-a desfăşurat la Vancouver, Canada.

 • RENAR

  Cod deontologic

 • RENAR

  Membru al acordurilor de recunoaştere

 • RENAR

  Ultimele noutăţi

 • RENAR

  Ultimele documente

 • RENAR

  Ultimele evenimente

Noutăţi

Actualizat: 31.07.2015
Email:

Program de lucru cu publicul

Marţi 12:00 - 16:00
Miercuri, Joi 9:30 - 16:00
Vineri 10:00 - 13:00

RENAR este membru al EA, ILAC şi IAF

European Accreditation

RENAR este semnatar al EA-MLA pentru încercări, etalonări, certificare sisteme de management (mediu şi calitate), certificare produs,  inspecţie, certificare persoane, emisii de gaze cu efect de seră.

RENAR este semnatar al ILAC-MRA pentru încercări, etalonări şi inspecţie.

RENAR este semnatar al IAF-MLA pentru certificare sisteme de management (mediu şi calitate) şi certificare produs.

Login

Autentificarea pentru secţiunea membrilor RENAR s-a mutat la https://contulmeu.renar.ro/login.