• Cod deontologic de conduită etică şi profesională a personalului RENAR

   Prezentul cod transpune în practică o serie de valori şi principii menite să ghideze activitatea şi comportamentul personalului RENAR. Codul descrie o serie de reguli care fixează cerinţele minime acceptabile de comportament pentru orice angajat/colaborator al RENAR.

   Orice încălcare a acestor reguli poate afecta nu numai drepturile şi aşteptările beneficiarilor serviciilor de acreditare furnizate de RENAR, dar se poate răsfrânge negativ asupra reputaţiei şi credibilităţii RENAR.

   Continuare Clic pentru documentul in format PDF

 • RENAR este membru al acordurilor de recunoaştere


  În şedinţa MAC din data de 02.10.2013 s-a decis ca RENAR să îşi menţină statutul de semnatar al EA MLA în domeniile: încercări (inclusiv analize medicale), etalonăricertificare produscertificare sisteme de management şi extinderea statutului de semnatar al EA MLA pentru domeniile: inspecţiecertificare persoaneemisii de gaze cu efect de seră


  Cu această ocazie, RENAR a devenit semnatar al EA-MLA pentru toate domeniile!

 • Actualizare website - ILAC

  Suntem încântați să vă anunțăm că ILAC și-a lansat noul site: http://ilac.org/.

  Actualizare tarife

  Lista actualizată a tarifelor pentru acreditare, aprobate de Consiliul Director şi avizate de Ministerul Economiei, este disponibilă pe site-ul RENAR la secţiunea Procesul de Acreditare -> Tarife.

  Comunicat privind Ziua Mondială a Acreditării 2014

  În acest an, RENAR a dorit să confere acestui eveniment o semnificaţie deosebită organizând Conferinţa cu tema “Ziua Mondială a Acreditării”, în data de 3 iulie la Palatul Parlamentului, având ca invitaţi numeroase personalităţi marcante.

  Ziua Mondială a Acreditării 2014

  Mesajul Comun al Preşedinţilor ILAC şi IAF, Pete Unger şi Randy Dougherty
 • A fost actualizat Regulamentul specific RS-9 OV

  A fost actualizat Regulamentul specific privind aplicarea standardului SR EN ISO 14065:2013 pentru organisme de verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră, cod RENAR RS-9 OV

  A fost introdusă Mapa 8.5 OR

  A fost introdusă Mapa 8.5 OR pentru acreditarea OEC în domeniul reglementat de Regulamentul (CE) 110 / 2008.

  A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-8.4 OR

  A fost actualizat Regulamentul specific pentru acreditare în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 - EMAS, cod RENAR RS-8.4 OR.

  A fost actualizat formularul F01-(8.3 OR.)-PR 14

  A fost actualizat formularul "Lista domeniilor pentru care se solicită acreditarea", cod RENAR F01-(8.3 OR.)-PR 14.
 • Ziua Mondială a Acreditării 2014

  03.07.2014

  news_image
  Asociaţia de Acreditare din România, RENAR a organizat la Palatul Parlamentului conferinţa cu tema "Ziua Mondială a Acreditării", eveniment la care au luat parte numeroase personalităţi marcante, conducători ai organismelor naţionale de specialitate din Republica Moldova, Ungaria, Serbia şi Bulgaria.

 • RENAR

  Cod deontologic

 • RENAR

  Membru al acordurilor de recunoaştere

 • RENAR

  Ultimele noutăţi

 • RENAR

  Ultimele documente

 • RENAR

  Ultimele evenimente

Noutăţi

Actualizat: 17.09.2014
Email:

RENAR este membru al EA, ILAC şi IAF

European Accreditation

RENAR este semnatar al EA-MLA pentru încercări, etalonări, certificare sisteme de management (mediu şi calitate), certificare produs,  inspecţie, certificare persoane, emisii de gaze cu efect de seră.

RENAR este semnatar al ILAC-MRA pentru încercări, etalonări şi inspecţie.

RENAR este semnatar al IAF-MLA pentru certificare sisteme de management (mediu şi calitate) şi certificare produs.

Login

Autentificarea pentru secţiunea membrilor RENAR s-a mutat la https://contulmeu.renar.ro/login.