• Cod deontologic de conduită etică şi profesională a personalului RENAR

   Prezentul cod transpune în practică o serie de valori şi principii menite să ghideze activitatea şi comportamentul personalului RENAR.

   Codul descrie o serie de reguli care fixează cerinţele minime acceptabile de comportament pentru orice angajat/colaborator al RENAR.

   Orice încălcare a acestor reguli poate afecta nu numai drepturile şi aşteptările beneficiarilor serviciilor de acreditare furnizate de RENAR, dar se poate răsfrânge negativ asupra reputaţiei şi credibilităţii RENAR.

   Continuare Clic pentru documentul in format PDF

 • RENAR este membru al acordurilor de recunoaştere


  În şedinţa MAC din data de 02.10.2013 s-a decis ca RENAR să îşi menţină statutul de semnatar al EA MLA în domeniile: încercări (inclusiv analize medicale), etalonăricertificare produscertificare sisteme de management şi extinderea statutului de semnatar al EA MLA pentru domeniile: inspecţiecertificare persoaneemisii de gaze cu efect de seră


  Cu această ocazie, RENAR a devenit semnatar al EA-MLA pentru toate domeniile!

 • Schimbare în sistemul de acreditare din Ungaria

  Organismul naţional de acreditare din Ungaria - NAT şi-a încetat activitatea din 31 decembrie 2015.

  Lista tarifelor de acreditare pentru alte servicii aferente procesului de evaluare

  În sedința Consiliului Director din 08.04.2015 a fost aprobată Lista tarifelor de acreditare pentru alte servicii aferente procesului de evaluare...

  Anunț referitor la Certificatul de acreditare

  Certificatul de acreditare nu exonerează OEC de obligația de a obține toate aprobările și autorizațiile necesare pentru funcționarea sa conform legii.

  Comunicat privind tranziţia la ISO 9001:2015

  Având în vedere faptul că în data de 23 octombrie 2013, în cadrul celei de-a 27 Adunări Generale a IAF din Seul, s-a adoptat Rezoluţia IAF 2013–15 privind tranziţia la ISO 9001:2015, publicarea Ghidului IAF ID 9:2015, precum și publicarea de către ISO a standardului ISO 9001:2015 la data de 22.09.2015, vă comunicăm următoarele..
 • A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-1.3 LM.2

  A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-1.3 LM.2

  A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-10 OT

  A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-10 OT

  Modificări documente

  Au fost introduse/actualizate documentele: RS-5.2 SM împreună cu anexele acestuia, F01-PR-14 şi F03-8-PR-14.

  Au fost actualizate formularele F01-PR-14 şi F05-6-PR-14

  Au fost actualizate formularele Solicitare pentru acreditare (cod RENAR F01-PR-14) şi Matricea de corespondență între cerințele standardului SR EN ISO/CEI 17021-1 și documentația OEC (cod RENAR F05-6-PR-14).
 • Adunarea Generală IAF - ILAC (Vancouver 2014)

  07.11.2014

  news_image
  Directorul General al RENAR a participat la Adunarea Generală IAF/ILAC 2014 care s-a desfăşurat la Vancouver, Canada.

 • RENAR

  Cod deontologic

 • RENAR

  Membru al acordurilor de recunoaştere

 • RENAR

  Ultimele noutăţi

 • RENAR

  Ultimele documente

 • RENAR

  Ultimele evenimente

Noutăţi

Actualizat: 05.02.2016
Email:

Program de lucru cu publicul

Marţi 12:00 - 16:00
Miercuri, Joi 9:30 - 16:00
Vineri 10:00 - 13:00

RENAR este membru al EA, ILAC şi IAF

European Accreditation

RENAR este semnatar al EA-MLA pentru încercări, etalonări, certificare sisteme de management, certificare produs, inspecţie, certificare persoane, emisii de gaze cu efect de seră.

RENAR este semnatar al ILAC-MRA pentru încercări, etalonări şi inspecţie.

RENAR este semnatar al IAF-MLA pentru certificare sisteme de management (mediu şi calitate) şi certificare produs.

Login

Autentificarea pentru secţiunea membrilor RENAR s-a mutat la https://contulmeu.renar.ro/login.