• An aniversar: 20 de ani ca Organism National de Acreditare

  În ziua de 12 iunie 2018, la Palatul Parlamentului, în fața a peste 400 de invitați a avut loc dubla manifestare prilejuită de Aniversarea a 20 de ani de activitate a Organismului Național de Acreditare – RENAR și Sărbătorirea Zilei Mondiale a Acreditării 2018 având tematica: Acreditarea: Oferă o lume mai sigură.

  Participarea a fost numeroasă, la acest eveniment grandios luând parte și reprezentanți ai administrației publice centrale, reprezentanți ai organismelor de evaluare a conformității, institutelor de cercetare și de învățământ superior. 

  Continuare..

 • Comunicat privind migrarea la SR ISO 45001:2018

  Având în vedere faptul că, în cadrul celei de-a 30 Adunări Generale Anuale a IAF din New Delhi s-a adoptat Rezoluţia IAF 2016–15 privind migrarea la ISO 45001:2018, vă comunicăm următoarele..

  A fost introdus documentul obligatoriu IAF MD 23:2018

  A fost introdus documentul obligatoriu IAF MD 23:2018 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies

  Comunicat privind tranziția la standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018

  În conformitate cu Rezoluția ILAC GA 20.15 adoptată de Adunarea Generală a ILAC din 4 noiembrie 2016, s-a stabilit o perioadă de tranziție la ISO/IEC 17025:2017 de 3 ani de la data publicării standardului de către ISO, pentru ca laboratoarele acreditate să implementeze noile cerințe ale standardului.

  Ziua Mondială a Acreditării 2018

  Ziua Mondială a Acreditării 2018
 • A fost retras documentul EA-3/13 M: 2016

  A fost retras documentul EA-3/13 M: 2016.

  A fost actualizat formularul F03-12-PR-14

  A fost actualizat formularul Lista domeniilor pentru care se solicită acreditarea – SMOH.

  A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-5.2.6 SMSI

  A fost actualizat regulamentul specific de acreditare în domeniul acreditării organismelor care efectuează audit și certificare a sistemelor de management al securității informației conform SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 și SR ISO/IEC 27006:2016

  A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-5.2 SM

  A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-5.2 SM şi Anexa 4 RS-5.2 SM
 • RENAR a devenit semnatar al IAF MLA pentru validare și verificare și al ILAC MRA pentru furnizori de încercări de competență

  Ca urmare a deciziilor luate în luna mai de IAF, respectiv ILAC, EA a fost recunoscut ca organism regional de cooperare pentru domeniile validare și verificare, respectiv furnizori de încercări de competență.

  Astfel, RENAR, membru al EA, a devenit semnatar pentru următoarele domenii:

  • IAF - validare și verificare (EN ISO 14065);
  • ILAC - furnizori de încercări de competență (EN ISO/IEC 17043).

  RENAR a contribuit la evaluarea paritară a EA de către IAF, membrii echipei de evaluare EA fiind observați în cadrul evaluării efectuate la sediul RENAR și la sediul clientului RENAR. 

   
 • Cod deontologic de conduită etică şi profesională a personalului RENAR

  Prezentul cod transpune în practică o serie de valori şi principii menite să ghideze activitatea şi comportamentul personalului RENAR. Codul descrie o serie de reguli care fixează cerinţele minime acceptabile de comportament pentru orice angajat/colaborator al RENAR. Orice încălcare a acestor reguli poate afecta nu numai drepturile şi aşteptările beneficiarilor serviciilor de acreditare furnizate de RENAR, dar se poate răsfrânge negativ asupra reputaţiei şi credibilităţii RENAR.

  Continuare 

 • RENAR

  Ultimele evenimente

 • RENAR

  Ultimele noutăţi

 • RENAR

  Ultimele documente

 • RENAR

  Membru al acordurilor de recunoaştere

 • RENAR

  Cod deontologic

Noutăţi

Actualizat: 12.06.2018
Email:

Program de lucru cu publicul

Marţi 12:00 - 16:00
Miercuri, Joi 9:30 - 16:00
Vineri 10:00 - 13:00
Marţi, 12 iunie 2018, nu se lucrează cu publicul.

RENAR este membru al EA, ILAC şi IAF

European Accreditation

RENAR este semnatar al EA-MLA pentru etalonare, încercări (inclusiv analize medicale), furnizori de încercări de competenţă, inspecţie, certificare sisteme de management, certificare produs, certificare persoane, validare şi verificare.

RENAR este semnatar al ILAC-MRA pentru etalonare, încercări, analize medicale, furnizori de încercări de competenţă si inspecţie.

RENAR este semnatar al IAF-MLA pentru certificare sisteme de management (mediu, calitate, energie, siguranţa alimentului, dispozitive medicale, securitatea informaţiei), certificare produs, certificare persoane şi validare şi verificare.

Login

Autentificarea pentru secţiunea membrilor RENAR s-a mutat la https://contulmeu.renar.ro/login.